Tiedote 25.11.2020

Kainuun soten talousarvio 2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnasta, asukkaiden palveluista ja niiden rahoituksesta käydään vuosittain neuvottelut jäsenkuntien kanssa.  Esitys kuntien maksuosuudesta vuodelle 2021 on 290,8 milj. euroa, joka on sama kuin vuodelle 2020 päätetty maksuosuus. Vuoden 2018 lopullinen maksuosuus oli myös 290,8 milj. € ja vastaavasti vuoden 2019 lopullinen maksuosuus oli 291,2 milj. €.

Jos talousarvio/käyttösuunnitelma 2020 toteutuu ennusteen mukaisesti, muodostuu kuntien lopulliseksi maksuosuudeksi n. 300,4 milj. euroa vuodelle 2020. Eli vuodelle 2021 esitetyssä talousarviossa kuntien maksuosuus olisi 9,6 milj. euroa (3,2 %) pienempi kuin arvioitu vuoden 2020 lopullinen maksuosuus.

Talousarvioesitys vuodelle 2021 on 16,9 milj. euroa alijäämäinen. Käyttötaloudessa toimintakulut kasvavat vuoden 2020 syyskuun toteumaennusteeseen verrattuna 1,2 %. Toimintatuottojen vähennys on vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan verrattuna -0,4 % ja vuoden 2020 syyskuun toteumaennusteeseen verrattuna -0,7 %. Tuottovertailussa ei ole huomioitu vuoden 2020 ennustettua alijäämää. Kuntayhtymän investointeihin on varattu 21,2 milj. euroa, josta suurin osa (16,5 milj. euroa) on uusi sairaala -investointia.

Alijäämän suurimmat tekijät ovat

  • Palkankorotusten vaikutus vuodesta 2019-2021 n. 8 milj.€
  • Poistojen kasvu uuden sairaalan investoinnin vaiheittaisen valmistumisen ja käyttöönoton myötä vuodesta 2018-2021  n. 7 milj. €
  • Rahoituskulujen kasvu vuodesta 2018- 2021 n. 1 milj.€

”Tosiasia on, että käytettävissä oleva tulorahoitus yhdessä lisääntyvien menojen kanssa tuo tuleville vuosille valtavia haasteita. ”Palveluiden sopeuttamista jatketaan edelleen talouden tasapainottamisohjelmalla” selventää kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Tasapainottamisesta huolimatta menot lisääntyvät

Talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2021 - 2024 päivitetään parhaillaan. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää toimipisteiden vähentämistä, toimintojen muuttamista etäpalveluiksi ja henkilöstön määrän vähentämistä. Talousarvioraami edellyttää suunnittelukaudella vuosina 2022 -2024 toimintamenojen leikkaamista suunnitellusta vuoden 2021 tasosta 5,9 % eli 20,6 milj. € vuonna 2022 ja toimintamenotason pitämistä tällä tasolla myös vuosina 2023 - 2024, mikä tarkoittaa käytännössä n. 7 milj. euron kustannusten nousupaineen kompensoimista toiminnan sopeuttamisella.

Tulosalueet ovat valmistelleet vuoden 2021 talousarvioon sisältyvien säästötoimien lisäksi yhteensä yli 2,3 M€:n sopeuttamistoimia. Vastaavasti menopuolella palkkaharmonisoinnin toteuttaminen tulee aiheuttamaan useiden miljoonien eurojen lisämenot. Siihen liittyvät neuvottelut ovat vielä kesken, samoin eri henkilöstöryhmien kustannusvaikutusarviot. Nämä eivät sisälly vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

 

Lisätietoja: Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja (044 777 3033), Paavo Oikarinen, yhtymähallituksen puheenjohtaja (0400154522)