Tiedote 06.06.2018

Kainuun soten hoitotyön johtoryhmä on myöntänyt kunniakirjan kolmelle yksikölle erinomaisesta työstä ja sitoutumisesta RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöön.

Palkituissa yksiköissä hyödynnetään hoitoisuusluokituksen antamaa mittaritietoa hoitotyön kehittämisessä erityisen hyvin. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on yksi toiminnan mittari ja otettiin käyttöön Kainuun soten 29 yksikössä v. 2014-2015 ja arviointia tehdään sekä mittaustietoa hyödynnetään tällä hetkellä niin perusterveydenhuollon osastoilla kuin erikoissairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla.

RAFAELA® on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG Konsultointi Oy:n hallinnoima hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty palvelemaan hoitotyön henkilöstö-resursoinnin suunnittelua, arviointia ja johtamista. Valtakunnallisesti hoitoisuusluokitusmittarit ovat käytössä noin 900 yksikössä Suomessa.

Hoitoisuusluokitus tarkoittaa hoitavan hoitajan arviota toteutuneesta potilaan yksilöllisestä, välittömästä ja välillisestä hoidosta määrättynä ajanjaksona. Arvioinnilla saadaan hoitotyö näkyväksi ja tuloksia hyödyntämällä voidaan seurata hoitotyön työmäärää ja työn kuormittavuuden arvoa.  Hoitoisuusluokitus on potilaiden hoitoisuuden mittaamista ja arviointia. Hoitoisuustietoa tarvitaan mm. henkilöstön mitoittamiseen ja kustannusten selvittämiseen. Lisäksi mittaritiedon avulla voidaan saada lisätietoa yksikön toiminnan kehittämisen ja henkilöstön koulutustarpeiden kartoittamisen tueksi.

Kainuun soten kolme yksikköä, Silmätautien poliklinikka, Lastenpsykiatrian osasto ja Leikkaus- ja anestesiaosasto, palkittiin RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottoon, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvästä ansiokkaasta työstä.

Kainuun soten leikkaus- ja anestesiaosastolla hoitoisuusluokitus ja PERIHOIq-mittari otettiin käyttöön v. 2014 valtakunnallisesti viiden ensimmäisen leikkaus- ja anestesiaosaston joukossa. Osaston henkilökuntaa osallistui PERIHOIq-mittarin valtakunnalliseen kehittämistyöhön jo ennen mittarin käyttöönottoa. Osaston hoitoisuusluokituksen vastuuhenkilö on ollut käyttöönotosta lähtien valtakunnallisessa kehittäjäryhmässä mukana. Hoitoisuusluokituksia tehdään kolmessa eri vaiheessa (pre-, intra- ja post-vaiheessa).  Hoitoisuusluokituksen vastuuhenkilöt ja osaston hoitotyön esimiehet ovat yhteistyössä tuoneet hoitoisuusraportit muun hoitohenkilökunnan tietoon.

Kainuun sote leikkaus- ja anestesiaosasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastenpsykiatrian osastolla hoitoisuusluokituksia on tehty PPCq-mittarilla v. 2014 lähtien. Alusta alkaen osastolla on tarkasteltu ja hyödynnetty hoitoisuusraporttien antamia mittaustietoja toiminnan tarkastelussa ja suunnittelussa vuosikellon mukaisessa aikataulussa.  Osastonhoitaja on käyttänyt PPCq-mittarin antamaa tietoa mm. hoitohenkilökunnan työn vaativuuden arvioinnissa yhtenä mittarina.

Kainuun sote Lastenpsykiatrian osasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmätautien poliklinikalla on tehty systemaattisista työtä hoitotyön kirjaamisen ja hoitoisuusluokituksen parissa. POLIHOIq-mittarin avulla saadut hoitoisuusraportit ovat käyttöönotosta lähtien olleet yksikössä hoitotyön ja poliklinikan toiminnan arvioinnin työkaluna. Toimintaa on arvioitu vuosikellon mukaisissa ajanjaksoissa.

Kainuun sote Silmätautien poliklinikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyvää käyttöä ja hyödyntämistä juhlistettiin yksiköissä kakkukahvin merkeissä.  

 

Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja ja hoitoisuusluokituksen yhdyshenkilöt Tiina Kiiveri-Härkönen, Hanna Seppänen ja Tarja Myöhänen