Tiedote 10.06.2021

Kainuun sotelle myönnetty laaja laatusertifiointi

Kainuun sotelle laaja laatusertifiointi terveyden- ja sairaudenhoidon palveluissa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän on arvioitu täyttävän kansainvälisen ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Kuntayhtymän terveyden- ja sairaudenhoidon palveluille on myönnetty aiempaa laajempaa toimintaa kattava sertifikaatti.

Uusina toimintoina sertifioinnin piiriin on nyt hyväksytty kuntoutuspalvelut sekä patologia. Laatusertifikaatti on jo aiemmin kattanut konservatiivisen, operatiivisen ja akuuttihoidon palveluista päivystyspalvelut ja teho-ja valvontahoidon sekä sairaanhoidon palveluista radiologian.

”Tämä on odotettu ja johdonmukainen jatkumo pitkälle laatutyöllemme. Se on myös henkilökunnallemme kiitos tehdystä työstä ja oikeasta asenteesta toimintaan ja turvallisuuteen liittyen”, kertoo Kainuun soten laatupäällikkö Virpi Korhonen. ”Nykyisen standardin mukainen ensimmäinen sertifiointi tehtiin viime vuosikymmenen puolivälissä, ja tavoitteena on edelleen laajentaa sitä uusiin yksiköihin.”

Sertifiointi korostaa jatkuvaa parantamista

Laadunhallintajärjestelmä on organisaatiota ohjaava malli, jolla pyritään varmistamaan luotettava ja vaatimusten mukainen toiminta sekä hyvät tulokset. Keskeistä on jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Laatujärjestelmän arvioinnin mukaan Kainuun sotessa on sitouduttu laadunhallintajärjestelmään ja laadunhallintatyökalut ovat kattavasti käytössä.  Toiminnan seuranta on säännöllistä, palautteita käsitellään ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toiminnan poikkeamia kirjataan aktiivisesti, annetaan sisäisesti myös positiivista palautetta sekä tunnistetaan jatkuvan parantamisen käytäntöjä. Henkilökuntaa kuvataan sitoutuneeksi ja joustavaksi.

Arvioinnin mukaan Kainuun sotessa organisaatiota on lähdetty uudistamaan rohkeasti. Tehtyjen muutosten arvioidaan olevan osa sote-uudistusta tai tätä tukevaa. Keskussairaalan uudet tilat ja laitteet on myös huomioitu osana toiminnan kehittämistä.

Toiminnan kehittämiskohteina nostetaan esiin esimerkiksi oman toiminnan kuvaamisen laajentamista sekä henkilöstön perehdytyskäytäntöjen tehostamista. Myös talouden ja toiminnan tuloksien käsittelyä yhdessä henkilökunnan kanssa tulisi lisätä.

Laatusertifikaatti arvioidaan määrävälein

Kolmen vuoden välein suoritettavassa laajassa arvioinnissa tarkastellaan organisaation toimintaa, toimintaympäristöä, asiakaslähtöisyyttä, toiminnan johtamista ja suunnittelua sekä palveluiden tuottamisen käytäntöjä ja kehittämistä. Vuosittain suoritetaan seuranta-arvioinnit.

Tänä vuonna auditoinnin painopisteinä olivat aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito, kuntoutuspalvelut, akuuttihoito, kuvantaminen sekä patologia. Hoito- ja palveluketjuista arvioitiin tekonivelpotilaan sekä akuutin sydänpotilaan hoito.

Kainuun soten laatujärjestelmän auditoinnin on suorittanut ja sertifikaatin on myöntänyt Labquality Oy. 

 

Lisätietoja: Virpi Korhonen, Kainuun soten laatupäällikkö (044 797 4940)