Tiedote 09.09.2021

Kainuun sote yhtymähallitus kokoontui 9.9.2021 käsittelemään tartuntatautilain 58 d ja g  §:n mukaisten rajoitusten kumoamista

Kainuun sote yhtymähallitus kokoontui 9.9.2021 käsittelemään tartuntatautilain 58 d ja g  §:n mukaisten rajoitusten kumoamista.

Taustaa päätöksille:

Kainuun alueellisen koronaviruksen torjuntatoimia koordinoivan yhteistyöryhmä (ryhmässä on edustus sairaanhoitopiiristä, Kainuun ELY-keskuksesta, THL:stä sekä aluehallintovirastosta)  on kokouksessaan 27.7.2021 todennut Kainuun olevan  epidemian kiihtymisvaiheessa. Yhteistyötyhmä totesi  kokouksessaan 30.8.2021 Kainuun koronavirustartuntojen  ilmaantuvuuden olevan 293,1 / 100 000 / 14 vrk, positiivisten  testien osuus 2,6 % viikoilla 33 ja 34, tartunnanjäljitysprosentin  olevat 87 %. Kajaanissa ilmaantuvuus vastaavalla ajanjaksolla oli 402,7 / 100 000 / 14 vrk. Kainuun tartunnoista 76 % todettiin Kajaanissa. Koronatesteistä 43 % oli vastattu yhden, 71,3 %  kahden ja 90,7 % kolmen vuorokauden kuluessa testin  saapumisesta laboratorioon. Tartunnanjäljitys oli pahoin ruuhkautunut.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus päätti kokouksessaan 1.9.2021 tartuntatautilain 58 d § mukaisista rajoituksista Kajaanin kaupungin alueella 1.–  15.9.2021 väliseksi ajaksi.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi 7.9.2021 kokouksessaan, että koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt voimakkaaseen laskuun ollen 6.9.2021 215,3 / 100 000  / 14 vrk. Viikolla 34 (23.–29.8.2021) Kainuussa todettiin 111 uutta koronavirustartuntaa, joista 90 Kajaanissa. Viikolla 35 (30.6.– 5.9.2021) Kainuussa todettiin 65 koronavirustartuntaa, joista 41 Kajaanissa. Kajaaniin avattiin 3.9.2021 pikatestauspiste, minkä myötä 7.9.2021 mennessä koronatestiin pääsee ja tuloksen saa saman päivän aikana. Tartunnanjäljitykseen on siirretty lisää henkilöstöä siten, että jäljitystoimet voidaan käynnistää välittömästi positiivisen testituloksen tultua. Koronarokotukset ovat edistyneet ajanvaraus- ja popup -toiminnassa siten, että 84,2 % 12 vuotta täyttäneistä kainuulaisista on rokotettu kerran ja  65,2 % kahdesti.

 

Yhtymähallituksen päätökset 9.9.2021:

 

Tartuntatautilain 58 d §:n mukaisten rajoitusten kumoaminen Kajaanin kaupungin alueelle 9.9.2021

Yhtymähallitus päätti, että 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toteaa, että tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteista: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25; täyttyy 

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ei täyty

Yhtymähallitus kumoaa päätöksellään tartuntatautilain 58 d §:n määräykset Kajaanin kaupungin alueella välittömästi.

 

Tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen sulkupäätöksen kumoaminen Kajaanin kaupungin alueelle 9.9.2021 

Yhtymähallitus päätti, että 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toteaa, että tartuntatautilain 58 g § mukaisen päätöksen perusteista: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50;  täyttyy, 

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin  uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ei täyty 

3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja  terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden  hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen  taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuolto-  järjestelmän ylikuormittumiseen; on epävarmaa

Yhtymähallitus kumoaa päätöksellään tartuntatautilain 58 g §:n määräykset  Kajaanin kaupungin alueella välittömästi.