Tiedote 27.03.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 27.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 27.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.
 

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana

Kaikki potilaat, joilla on hengitystieoireita (nuha, yskä, kuume, hengenahdistus) otetaan vastaan vain pandemiavastaanotolla. Pandemiavastaanotto sijaitsee tällä hetkellä uuden sairaalan pohjoispäädyssä, sisäänkäynti F4. Punaiset opasteet ohjaavat sisäänkäynnille.
 

Tartuntavaaran vuoksi on ehdottoman tärkeää, että oireiset potilaat eivät liiku muissa sairaalan tiloissa!

Muut päivystyspotilaat tutkitaan normaalisti päivystyspoliklinikalla, sisäänkäynti F2.

Kansalaisia kehotetaan rajoittamaan päivystyskäyntejä vain ehdottoman välttämättömiin. Ennen päivystykseen saapumista tulee ottaa yhteys numeroon 116 117.

Karttakuva päivystykseen:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-keskussairaalan-paivystyksen-jarjestelyt-pandemian-aikana


Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa
 

Kainuun sote on julkaissut ohjeet yli 70-vuotiaiden tukemiseksi ja turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Kokonaisuudessaan ohjeet yhteystietoineen löytyvät Kainuun soten verkkosivuilta:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeita-yli-70-vuotiaille-ja-miten-voimme-tukea-heita-kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnossa asioidaan puhelimitse ja sähköpostilla
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto on suljettuna asiakkailta koronavirusepidemian vuoksi perjantaista 27.3.2020 lähtien toistaiseksi valmiuslain voimassaoloajan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Postia voi jättää Kajaanin kaupungintalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän postilaatikkoon.

Kokoukset, joita ei ole peruttu, hoidetaan pääasiassa etäyhteyksillä. Muuttuneista kokousjärjestelyistä ilmoitetaan sähköpostilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tiloissa ei järjestetä yli 10 hengen kokouksia tai palavereita.
 

Terveydenhuollon asiakasmaksua ei tartuntatautiepäilyn vuoksi peritä

Tartuntatautilain mukaan yleisvaarallisen tartuntatautilain hoito sekä sen epäilyn suhteen tehdyt tutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Jos asiakas käy vastaanotolla tartuntatautiepäilyn vuoksi ja hän kotiutuu, käynti on maksuton.

Muussa hoidossa peritään pääsääntöisesti tavanomaiset maksut. Ensikäynti voidaan toteuttaa myös muuten kuin fyysisenä käyntinä ja siitä voidaan periä poliklinikka- tai vastaanottomaksu. Jos hoitosuunnitelman mukainen käynti muutetaan soitoksi, maksua ei voi periä. Jos vastaanotto toteutetaan suunnitellusti esimerkiksi videovälitteisesti, maksu peritään.
 

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan
 

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen 116 117. Hätätilanteessa soita 112.
 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet