Tiedote 23.04.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 23.4.2020

Kainuussa on 23.4.2020 mennessä 52 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 700. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti epidemiatilanne on rajoitustoimien myötä vakiintunut eikä epidemian laajenemisesta ole viitteitä.  Tilanteen rauhoittumisesta huolimatta sosiaalisia kontakteja on edelleen syytä välttää ja olla yhteydessä terveydenhuoltoon mikäli hengitystieinfektion oireita ilmenee.


Kainuun soten hoitokotien asukkaiden hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla

Kun henkilö päätyy pysyvästi hoitokotiin tai hän tarvitsee jatkuvasti kotona asumista tukevia palveluja, tehdään hoitosuunnitelma. Kaikki hoitosuunnitelmaan liittyvät päätökset tehdään ensisijaisesti potilaan itsensä kanssa ja niissä kuullaan myös omaisia. Päätökset tehdään rauhallisessa tilanteessa, eikä vasta tilan huonotessa. Päätöksen tekee viimekädessä aina lääkäri. Ensisijaista on aina potilaan hyvinvointi ja oireiden hoitaminen. Kainuun soten hoitokodeissa asukkaiden hoitosuunnitelmat on tehty ja ajan tasalla.

Hoitosuunnitelmaan kuuluu lääkitysten tarkastaminen, arvio pitkäaikaissairauksien seurannasta, mahdollisesta kuntoutuksen tarpeesta, sekä myös arvio siitä miten hoidetaan, jos tilanne heikkenee. Monista sairauksista kärsivän mahdollisuus selviytyä elvytystilanteesta on huono ja siksi on usein perusteltua päättää pidättäytyä elvytyksestä. Samoin tehohoito on erittäin raskasta ja ennestään monisairas ei yleensä toivu tehohoitojakson jälkeen edes sitä edeltäneeseen kuntoon. Vaikeasti muistisairaan hoitolaitoksessa asuva kohdalla voi olla perusteltua pitäytyä sairaalahoidosta, koska hoitopaikan vaihtaminen pahentaa sekavuutta ja ahdistuneisuutta eikä sairaalahoidolla todennäköisesti saavuteta merkittävää elämänlaadun parantamista. Kaikissa tilanteissa potilaalle taataan hyvä oireiden hoito.

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa suojaimia soten käyttöön

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa koronapandemian torjuntaan 10 000 kpl kirurgista suu-nenäsuojusta ja haluaa näin ilmaista tukeaan tärkeää työtä tekevälle henkilöstölle ja kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta. Lahjoitus on erittäin merkittävä ja mahdollistaa suojainten käytön vastaamaan kattavammin STM:n määräyksiä.

Hoitokoteihin saa toimittaa lähetyksiä omaisille

Läheiset ja omaiset voivat toimittaa lähetyksiä omaisille hoitokoteihin, ehtona on että lähetyksen toimittaja on täysin oireeton. Lähetykset tulee toimittaa itse, ei lähettipalvelun kautta. Asiasta tulee sopia ennen toimitusta hoivakodin kanssa. Vierailukielto on edelleen voimassa kaikissa hoitokodeissa ja hoivayksiköissä.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet