Tiedote 20.03.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 20.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 20.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin ja niitä on tähän mennessä tehty 76 kpl. Todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Kaikkien testien tuloksia ei ole vielä saatu. Jatkossa otetaan näytteet kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oireista. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektio potilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieoire.

Valtioneuvoston julkaiseman arvion mukaan tehtyjen rajoitustoimien myötä R0 on 1,8, eli jokainen tartunnan saanut tartuttaa 1,8 henkilöä. Tämän myötä epidemian kesto on tämän arvion mukaan 129 päivää, ja johtaa 51% sairastuvuuteen. Arvion mukaan siis noin puolet suomalaisista sairastaisi viruksen seuraavan neljän kuukauden aikana. Epidemian huipun lasketaan olevan toukokuussa.

Muutoksia Kainuun soten toimintoihin

Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi Kainuun soten palvelupisteet suljetaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti vanhusten päivätoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan sekä työkeskusten osalta.

Toimintoja on jo osittain supistettu kuluvalla viikolla. Asiakkaiden kiireellinen ja välttämätön hoito ja huolenpito varmistetaan paremmin palvelujen sulkemisella.

Seuraavat palvelut suljetaan 20.3.2020 alkaen:

- vanhusten päivätoiminta
- muistineuvola
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalinen kuntoutus
- työ- ja toimintakeskukset
- vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
- vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhyt-aikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Lisäksi valtioneuvoston linjausten mukaisesti vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksi-köissä on kielletty. Päätös on voimassa 17.4.2020 kello 24:00 saakka. Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita. Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 § 1 momentin nojalla.

Kollektiivinen vastuu

Kainuun sote kehottaa 70 vuotta täyttäneitä ottamaan vakavasti valtioneuvoston ohjeet ja toimimaan niiden mukaan.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Lisätiedot

Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.