Tiedote 18.03.2020

Kainuun sote pandemiatiedote 18.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 18.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin ja niitä on tähän mennessä tehty 59 kpl. Todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Kaikkien testien tuloksia ei ole kuitenkaan vielä saatu. Jatkossa otetaan näytteet kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oire. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektiopotilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieoire.

Valmiuslaki ja työhönmääräämisoikeus

Valmiuslain tultua voimaan, se mahdollistaa sen että kaikissa tilanteissa terveydenhuollon ammattiin koulutettu, Suomessa asuva henkilöstö on julkisen organisaation käytössä. Kainuun sote on pyytänyt Kainuun alueen yksityisiltä terveyspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja oppilaitoksilta tiedot koulutetusta terveydenhuoltoalan henkilöstöstä siltä varalta että soten oma henkilöstö ei riitä. Myös työaikasäädöksistä voidaan valmiuslain puitteissa poiketa.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona.

Jos olet ollut tai epäilet olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalia elämää. Jos saa selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, tulee soittaa päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Puhelin- ja tekstiviestineuvonnasta saa uudesta koronaviruksesta yleistä tietoa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet  

Kainuun sote tulee järjestämään tiedotustilaisuuden (Skype) kun hallituksen linjauksista tehdään soveltamisohjeita.

Lisätiedot:

Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.