Tiedote 17.03.2020

Kainuun sote pandemiatiedote 17.3.2020

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valmiuslaki tulee voimaan tänä päivänä.

Kainuun koronavirustilanne 17.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin, todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta.

Vastaanotot toimivat normaalisti lukuun ottamatta kiireetöntä kirurgiaa ja hammashoitoa

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia mahdollisuuksien mukaan. Kaikki muu toiminta toimii normaalisti, lukuun ottamatta kiireetöntä osastohoitoa vaativaa kirurgiaa. Jos jotakin suljetaan, siitä ilmoitetaan erikseen. Koronatilanteen vuoksi hammashoidossa joudutaan perumaan kaikki kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat, joiden toimenpiteen yhteydessä syntyy aerosolia esimerkiksi paikkaushoitopotilaat.

Asiointi sairaana terveyspalveluissa

Mikäli olet flunssainen tai kärsit hengitystieinfektiosta, älä saavu ajanvarauspoliklinikalle. Ota yhteyttä poliklinikkaan ja sovi uusi aika. Mikäli kyseessä on määräaikaiskontrolli, kysy mahdollisuutta hoitaa poliklinikkakäynti etänä, esimerkiksi puhelimitse.

Testaus

Kainuussa on testattu koronavirusepäiltyjä THLn valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan. Hallituksen päätöksen mukaan korona-testauskapasiteettia lisätään. THL tukee Kainuun sotea näiltä osin.

Vierailut hoitokodeissa ja asumispalveluyksiköissä

Kaikki ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa ovat kielletty, pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset ja välttämättömät saattajat, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Koskee kaikkia Kainuun soten yksiköitä.

Varautuminen

Kainuun sote on varautunut lisääntyviin potilasmääriin tekemällä järjestelyjä uuden sairaalan lisäksi myös keskussairaalan vanhan sairaalan puolella pandemia- ja valmiussuunnitelmien mukaisesti.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona.

Jos olet ollut tai epäilet olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalia elämää. Jos saa selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, tulee soittaa päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Puhelin- ja tekstiviestineuvonnasta saa uudesta koronaviruksesta yleistä tietoa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sote tulee järjestämään tiedotustilaisuuden (Skype) kun hallituksen linjaukset saadaan käsiteltyä.

Lisätiedot:

Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.