Tiedote 31.3.2017

Kainuun sote on saanut menojen kasvun kuriin

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Vuoden 2016 tilinpäätös muodostui 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa 2016 arvioitiin alijäämää kertyvän 3,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen tulos on siis 6,8 miljoonaa parempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Perussopimuksen mukaan sote kuntayhtymä maksaa kunnille tilinpäätöksessä muodostuneen 3,5 miljoonan euron ylijäämän. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien maksuosuus laski vuonna 2016 edellisvuodesta 759 000 euroa (0,3 %).

Kuntayhtymän johtajan Maire Ahopellon mukaan vuoden 2016 talousarvio toteutui hyvin, sillä vuodesta 2015 vuoteen 2016 toimintakulujen kasvu oli ainoastaan 0,3 prosenttia.

Tilinpäätös 2013 > tilinpäätös 2014: 4,4, %
Tilinpäätös 2014 > tilinpäätös 2015: 3,6 %
Tilinpäätös 2015 > tilinpäätös 2016: 0,3 %

Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty kustannustehokkaaksi palvelutasoa heikentämättä. Henkilöstökulut alittuivat 5,4 miljoonaa euroa arvioidusta. Kilpailukykysopimuksen pienentävä vaikutus henkilöstökuluihin oli 1,6 miljoonaa euroa. Kuitenkin henkilötyövuosien lukumäärä kasvoi vuoden 2015 tilinpäätöksestä (3 297 HTV) vuoden 2016 tilinpäätökseen (3 310 HTV) 13 henkilötyövuodella. Muut palvelujen ostot (esim. potilasvahinkovakuutus) alittuivat arvioiduista 2,4 miljoonaa euroa ja vuokrat miljoona euroa. Aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut alittuivat arvioidusta noin 1,1 miljoonaa euroa.

Asiakaspalvelujen ostot ylittivät talousarvioon varatun määrärahan yhteensä 2,9 miljoonalla eurolla. Kuitenkin Oulun, Helsingin ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset laskivat edellisvuoteen verrattuna yhteensä 0,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Avustuksissa (esim. omaishoidon tuki, toimeentulotuki, palvelusetelit) määrärahan ylitys oli 0,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen puolella terveydenhuollon asiakasmaksutuotot toteutuivat n. 1,8 miljoonaa euroa arvioitua paremmin.

Investoinneista merkittävin oli Kainuun uusi sairaala -hanke, jonka kehitysvaihe jatkui koko vuoden. Rakentamispäätöksen teki Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon yhtymävaltuusto 21.12.2016.