Tiedote 07.07.2022

Kainuun sote ohjeistaa päivystyspalveluihin hakeutumisesta

Kainuun keskussairaalan päivystys ohjeistaa potilaat ottamaan yhteyttä päivystysapunumeroon 116 117 ennen päivystykseen saapumista. Päivystävä sairaanhoitaja antaa puhelimitse jatko-ohjeet tai arvion vastaanottoajasta, mikäli tilanne edellyttää päivystyskäyntiä. Numerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Henkeä uhkaavissa ja muissa hätätilanteissa on aina soitettava hätäkeskukseen 112. Kaikilta päivystykseen saapuvilta edellytetään maskin käyttöä.

”Erityisesti terveysasemien kesäsulkujen aikana yhteydenotot KAKS:n päivystykseen lisääntyvät, joten ajoittain voi esiintyä ruuhkatilanteita. Soittamalla ensin päivystysapuun 116 117 voidaan odottavia potilaita porrastaa hallitusti. On hyvä kuitenkin huomata, että päivystyksessä tilanne voi muuttua arvioidusta kiireellisempien potilaiden vuoksi. Takaisinsoitto pyritään tekemään mahdollisimman pian. Mikäli tilanne muuttuu takaisinsoittoa odottaessa hätätilanteeksi, tulee soittaa 112”, ohjeistaa päivystyksen ylilääkäri Katri Mäenpää.

Myös Päivystystalo neuvoo

Päivystykseen liittyvistä asioista saat tietoa myös Päivystystalosta, joka on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä verkkopalvelu.

Se tarjoaa apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon ja ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumisessa.

www.terveyskyla.fi/paivystystalo