Uutinen 22.12.2016

Kainuun sote kuntayhtymään on valittu neljä muutospäällikkö

Muutospäällikköt Kainuun sote
Muutospäälliköt Kainuun sote

Kainuun soteen on valittu neljä muutospäällikköä, joiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä kuntayhtymän tulos- ja vastuualueiden sekä niiden henkilöstön kanssa. Uusi sairaala-konseptin mukaiset toiminnalliset muutokset akuutti-, osasto-, kuntoutus- ja poliklinikkapalveluiden kokonaisuuksissa. 

Muutospäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että muutosta valmistelevien työryhmien ja henkilöstön kanssa sujuvien hoito- ja palveluketjujen kehittämiseksi. Tavoitteena on kokonaisuuksien uudelleen organisointi, resurssointi ja toimintatapojen yhtenäistäminen Kainuun sotessa uuden sairaalan valmistumisen myötä.

Uuden sairaalan toiminnassa korostetaan avohoitoa ja kuntoutusta sekä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa. Vuodeosastohoitoa voidaan vähentää selvästi nykyisestä, kun avohoitoa ja kuntoutusta vahvistetaan. Toiminnan kehittämisessä korostetaan erityisesti vanhuspotilaiden hoitoa. 

Akuuttihoitopalvelujen muutospäällikkö on Ritva Keravuo. Hänen tehtävänään on sovittaa yhteen 24/7 toimintojen mm. ensihoidon, leikkaustoiminnan, tehohoidon, yhteispäivystyksen ja synnytystoiminnan kokonaisuus.

Kuntoutuspalvelujen muutospäällikkö on Marjo Kemppainen. Hänen tehtävänään on toteuttaa ja koordinoida osasto-, poliklinikka- ja kotikuntoutuksen toteuttamisen kokonaisuuden suunnitteluja ja toteutus.

Vuodeosastopalvelujen muutospäällikkö on Lea Käsmä-Ronkainen. Hänen tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa Kainuun vuode- ja hoivaosastojen kokonaisuus mahdollisimman sujuvalla potilaslähtöisellä ja kustannushyödyllisellä tavalla.

Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelujen muutospäällikkö on Jaana Koivunen. Hänen tehtävänään on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vastaanottojen toimintamallien yhtenäistäminen. 

Muutos pohjautuu henkilöstön Uusi Sairaala -hankkeessa työstämiin toiminnallisiin suunnitelmiin. Muutoksen onnistuminen vaatii koko henkilökunnan osallistumista.