Tiedote 30.11.2017

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen yhteistoimintaelimen tiedote

Väliaikainen yhteistoimintaelin piti kokouksensa 30.11.2017.

 1. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen Kainuun maakunnassa

Väliaikainen yhteistoimintaelin pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Kainuuseen luodaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden tuottamiseen sellainen toimintamalli, jolla saadaan palvelut ja työpaikat pysymään hajautetusti Kainuun kunnissa. Sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden jatkaa ja kehittää maakunnallista yhteistyötä Kainuussa. 

Kainuun soten tuottamiskustannukset  ovat tiedossa ja talous- ja henkilöstöhallinto on pystynyt kustannustehokkaasti tuottamaan palvelut lähipalveluina ja säilyttämään työpaikkoja Kainuussa. Tässä mallissa ei tarvita järjestelmävaihdoksia eikä se näin ollen lisää järjestelmäkustannuksia. Oma maakunnallinen yhtiö antaa mahdollisuuden tuottaa palveluita myös toisille maakunnille ja luo mahdollisuuden uusiin työpaikkoihin Kainuussa. Väliaikainen yhteistoimintaelin yhtyy työryhmän esitykseen, että Kainuuseen perustetaan maakunnallinen MAKU TAHE –yhtiö, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut nykyisillä järjestelmillä. Kunnat eivät vielä sitoudu yhtiön perustamiseen ennen kuin ovat tarkemmin selvittäneet TAHE ratkaisun vaikutukset". Esitys menee sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelun  poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn 4.12.2017. 

2. Lausunto hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista

Lausunto hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista hyväksyttiin Kainuun soten yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. Esitys menee 4.12. kokoontuvan väliaikaishallinnon ohjausryhmän päätettäväksi.

3. Henkilöstörekrytointien ja työryhmien nimeämistilanne


Väliaikainen yhteistoimintaelin totesi henkilöstörekrytointien ja työryhmien nimeämistilanteen.

Lisätietoja: puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 777 3033