Tiedote 15.09.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 14.9.2021

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi ja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, puh. 044 513 4915.

Liit­teet: http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/237

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuusto on ensimmäisessä kokouksessaan 14.9.2021 järjestäytynyt ja valinnut edustajat toimielimiin toimikaudelle 1.8.2021–31.5.2025.

Toimielinten kokoonpanossa on noudatettu kuntavaalien tuloksen suhteellisuusperiaatetta sekä tasa-arvolain vaatimuksia.


Yhtymävaltuuston puheenjohtajien ja sihteerin valinta

Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Raili Myllylä (Kajaani, vas.).

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aaro Tolonen (Paltamo, kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Paavo Enroth (Kajaani, kok.).

Yhtymävaltuuston sihteerinä on määrätty toimimaan yhtymähallituksen sihteeri ja hänen sijaisekseen hallintojohtaja tai kuntayhtymän johtajan sihteeri.


Vaalilautakunnan valinta

Kainuun soten hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Vaalilautakuntaan valittiin viisi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

- Pertti Määttä (Kajaani, kesk.), varajäsen Kaisa Oinas-Panuma (Kuhmo, kesk.)

- Veijo Holappa (Suomussalmi, vas.), varajäsen Marja Haapamäki (Ristijärvi, vas.)

- Saila Kärkkäinen (Paltamo, ps.), varajäsen Janne Lehtonen (Kuhmo, ps.)

- Rea Stricker (Kajaani, kok.), varajäsen Paavo Enroth (Kajaani, kok.)

- Esko Piippo (Kajaani, sd.), varajäsen Leena Törrö (Kajaani, sd.)

Kainuun soten vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Määttä (Kajaani, kesk.) ja varapuheenjohtajaksi Veijo Holappa (Suomussalmi, vas.).


Yhtymähallituksen puheenjohtajan luottamushenkilöasema

Yhtymävaltuusto päätti, että yhtymähallituksen puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä yhtymävaltuuston seuraavalla toimikaudella.


Yhtymähallituksen valinta

Kainuun soten perussopimuksen mukaan hallituksessa on vähintään neljä jäsentä Kajaanista ja muista varsinaisista jäsenkunnista vähintään yksi jäsen kustakin. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen.

Kainuun soten yhtymähallitukseen valittiin kolmetoista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

- Markku Bäckman (Hyrynsalmi, sd.), varajäsen Juha Hankkila (Hyrynsalmi, sd.)

- Esa Ahonen (Kajaani, kesk.), varajäsen Anas Al Natsheh (Kajaani, kesk.)

- Tea Heikkinen (Kajaani, ps.), varajäsen Olga Alanne (Kajaani, ps.)

- Aki Räisänen (Kajaani, vas.), varajäsen Toivo Peppanen (Kajaani, vas.)

- Hannu Suutari (Kajaani, kok.), varajäsen Toivo Sistonen (Kajaani, kok.)

- Aila Heikkinen (Kuhmo, kesk.), varajäsen Eija Komulainen (Kuhmo, kesk.)

- Minna Karjalainen (Kuhmo, kok.), varajäsen Erja Mannersuo (Kuhmo, kok.)

- Jani Viitanen (Paltamo, ps.), varajäsen Matti Kerman (Paltamo, ps.)

- Paavo Oikarinen (Ristijärvi, kesk.), varajäsen Juha Kanervo (Ristijärvi, kesk.)

- Viljo Tuhkanen (Sotkamo, ps.), varajäsen Hannu Korhonen (Sotkamo, ps.)

- Marja-Leena Korhonen (Sotkamo, kesk.), varajäsen Laura Rajala (Sotkamo, kesk.)

- Eila Jokelainen-Keränen (Suomussalmi, kesk.), varajäsen Kirsi Manninen (Suomussalmi, kesk.)

- Taina Matero (Suomussalmi, vas.), varajäsen Minna Saastamoinen (Suomussalmi, vas.)

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Oikarinen (Ristijärvi, kesk.)

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Ahonen (Kajaani, kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hannu Suutari (Kajaani, kok.)

Puolangan kunta on valinnut yhtymähallitukseen edustajakseen Mikko Kanniaisen (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Mari Haapalaisen (kesk.).


Tarkastuslautakunnan valinta

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Kainuun soten hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat valtuutettuja. Varsinaisia jäseniä on kolme tai viisi henkilöä, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kainuun soten tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kilpeläinen (Kajaani, ps.) ja varapuheenjohtajaksi Jari Lindh (Kajaani, vas.).

Lisäksi tarkastuslautakuntaan valittiin viisi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

- Pasi Kilpeläinen (Kajaani, ps.), varajäsen Kimmo Härkönen (Kajaani, ps.)

- Jari Lindh (Kajaani, vas.), varajäsen Antero Kyllönen (Kajaani, vas.)

- Antti Schroderus (Kajaani, kd.), varajäsen Veijo Moilanen (Kajaani, kd.)

- Taisto Keränen (Hyrynsalmi, kesk.), varajäsen Tuula Kivijärvi (Hyrynsalmi, kesk.)

- Pia Kuittinen (Sotkamo, kok.), varajäsen Riikka Huotari (Sotkamo, kok.)

- Leena Törrö (Kajaani, sd.), varajäsen Esko Piippo (Kajaani, sd.)

- Kaisa Oinas-Panuma (Kuhmo, kesk.), varajäsen Roosa Mikkonen (Kuhmo, kesk.)


Valtuustoryhmien perustaminen

Poliittisesti valtuustossa edustettuina olevat puolueet ilmoittivat valtuustoryhmien perustamisesta.


Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan perusteet

Yhtymävaltuusto päätti Kainuun soten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan perusteet.

Kainuun sotessa ei ole aiemmin vahvistettu varainhankinnan ja sijoitustoiminnan perusteita.

Nyt hyväksyttävä aineisto on valmisteltu yhdessä tilintarkastusyhteisön asiantuntijoiden kanssa.