Tiedote 23.11.2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 23.11.2022

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, puh. 0400 154 522, paavo.oikarinen@pp.inet.fi

Esityslista ja liitteet: https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI


§ 265 Arviointikertomus vuodelta 2021 kommentein

Yhtymähallitus otti kantaa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esityksiin tarkennuksin ja vie vastineensa tiedoksi yhtymävaltuustolle.

§ 267 Ero soten luottamustoimista, yhtymävaltuuston jäsen

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Katariina Mikkoselle myönnetään ero Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kajaanin kaupungin ilmoituksen, ettei se valitse Mikkosen tilalle uutta yhtymävaltuuston jäsentä. Varajäsen hoitaa viimeisen yhtymävaltuuston kokouksen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymävaltuuston jäsen Katariina Mikkonen on 30.10.2022 lähettänyt eropyynnön soten luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton johdosta.

§ 268 Kainuun soten selvitys Kainuun hyvinvointialueelle 9.11.2022

Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi Kainuun soten selvityksen hyvinvointialueen valmistelun edellyttämistä välttämättömistä tiedoista 9.11.2022. Kainuun sote ilmoittaa hyvinvointialueelle 9.11.2022 jälkeen tulevat mahdolliset muutokset ilmoitettaviin tietoihin.

§ 269 Ympäristöterveydenhuollon siirtyminen Sotkamon kunnalle 1.1.2023 alkaen

Kainuun soten yhtymähallitus merkitsi ympäristöterveydenhuollon siirtymistä Sotkamon kunnalle koskevan asian tiedoksi. Yhtymähallitus hyväksyi siirtosopimuksen ja lähettää sen Sotkamon kunnan hyväksyttäväksi.

Kuntien tekemän selvityksen sekä neuvottelujen perusteella vastuukunnaksi ympäristöterveydenhuollon järjestäjäksi 1.1.2023 alkaen on valittu Sotkamon kunta.

§ 270 Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelulain nojalla antamat lausunnot 15.9. - 4.11.2022

Yhtymähallitus merkitsi annetut lausunnot tiedoksi.

§ 271 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto on antanut lausunnon 4.11.2022.

§ 273 Paikallinen virka- ja työehtosopimus kriisityön toteuttamisesta

Yhtymähallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kriisityön toteuttamisesta.

Sopimuksen tarkoitus on turvata psykososiaalinen tuki ja palvelut yhteiskuntaonnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun erityistilanteen ihmisiin kohdistuvien seuraamusten rajoittamiseksi ja tapahtuman aiheuttaman psyykkisen stressin seuraamusten torjumiseksi ja lievittämiseksi. Toiminnan tavoitteena on stressitapahtuman yksilölle ja yhteiskunnalle aiheuttamien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen.

§ 278 Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidon palvelut

Yhtymähallitus teki päätöksen lastensuojelulain mukaan järjestettävistä asumis- ja laitoshoidon palveluista.