Tiedote 18.09.2019

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset

Labqualityn  myöntämä sertifikaatti kattaa terveyden- ja sairaudenhoidon palveluista konservatiivisen, operatiivisen ja akuuttihoidon palvelut sekä sairaanhoidon palveluista radiologian. Toiminnoista sertifioinnin ulkopuolelle on rajattu potilaiden kotona tapahtuva hengityshalvauspotilaiden hoito (konservatiivinen vastuualue) ja  ensihoito (akuuttihoidon palvelujen vastuualue).

Sertifiointiauditointi toteutettiin 17-18.6.2019. Auditoinnin tavoitteena oli arvioida johtamisjärjestelmän tehokkuutta, prosessien toimivuutta ja jatkuvan parantamisen käytäntöjen toimivuutta huomioiden toiminnan muutokset, sekä todentaa ISO 9001:2015 standardin vaatimusten toteutuminen. Sertifiointiarvioinnin perusteella arvioinnin kohteena oleville toiminnoille myönnettiin 29.8.2019 ISO 9001:2015 – standardin mukainen sertifikaatti. Ulkoinen sertifikaatti on osoitus siitä, että kuntayhtymässä suhtaudutaan vakavasti laadunhallintaan ja  potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä toimintojen jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.