Tiedote 20.05.2019

Kainuun kuntien ja Kainuun soten yhdessä sopima toiminnan arviointi on käynnistynyt

Kainuun kuntien ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhdessä sopima Kainuun soten toiminnan arviointi on käynnistynyt tänään. Arvioinnin toteuttajaksi on valittu KPMG Oy Ab.

Arviointi jakaantuu neljään eri osa-alueeseen, joihin valittiin tänään vastuuhenkilöt: johtamisjärjestelmän toimivuus (kaupunginjohtaja Tytti Määttä Kuhmosta ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen sotesta), toimivat palvelut (kunnanjohtaja Heimo Keränen Hyrynsalmelta ja perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen), talouden kestävyys (kaupunginjohtaja Jari Tolonen Kajaanista ja talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) sekä yhteistoiminta (kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen Sotkamosta ja sote-hallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen).

Arviointi valmistuu 15.9.2019 mennessä. Talouden osalta tuloksia pyritään saamaan ennen vuoden 2020 talousarvion valmistelun alkamista.