Tiedote 29.06.2020

Kainuun keskussairaalassa käynnistyy tutkimus COVID-19 –rajoitusten vaikutuksista vastasyntyneiden lasten perheiden hyvinvointiin ja vanhempien vanhemmuuteen

COVID-19 -pandemian vuoksi puolisoiden läsnäoloa synnytyssairaalassa vauvan syntymän jälkeen jouduttiin rajoittamaan 6.4.–1.6.2020 välisenä aikana. Kainuun keskussairaalassa käynnistyvässä tutkimuksessa selvitetään rajoitusten vaikutusta tuona aikana syntyneiden lasten vanhemmuuden kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin. 

Varhaisella läheisyydellä, vuorovaikutuksella ja lämpimän kiintymyssuhteen kehittymisellä on tutkitusti positiivista vaikutusta niin vauvaan kuin vanhempiinkin. Nyt käynnistyvään tutkimukseen osallistuu perheitä, joiden vauvat ovat syntyneet pandemiarajoitusten aikana ja perheitä, joiden vauvat ovat syntyneet rajoitusten purkamisen jälkeen. Tieteellisellä tutkimuksella on tärkeä merkitys hoidon suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Lisätietoja: LT, lastentautien erikoistuva lääkäri Simo Raiskila / simo.raiskila@kainuu.fi / 0447975144