Tiedote 18.04.2018

Kainuun HB-kokeilua valmistellaan

Kainuun sote on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeessa, jolla kerätään tietoa ja kokemuksia valinnanvapautta koskevaan valmisteluun.  Kainuun alueella tietoa kerätään henkilökohtaisen budjetin toimintamallista palvelusetelillä tuotettavissa palveluissa.

Kokeilua valmistellaan siten, että kesäkuulla olisi ensimmäisiä asiakkaita, joilla HB olisi käytettävissä palvelujen hankintaan. Kokeilun piiriin kuuluvat ikäihmiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, joilla on jatkuva ja laaja-alainen palvelujen tarve. Henkilökohtaista budjettia testataan 50 asiakkaan joukolla. Kokeiluun sisällytetään toiset 50 asiakasta, joille HB:tä myös tarjotaan, mutta jotka eivät halua kokeilla sitä. Asiakkailta kerätään kokemuksia HB:stä, mm. miten se toimintamallina vastaa asiakkaan tarpeisiin, millainen se on käyttää ja miksi joku ei halua ottaa HB-mallia käyttöönsä.

Kokeilun tavoitteena on kokeilla palvelusetelipalvelujen uudenlaista toteuttamisen tapaa ja vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan osallisuutta omien tarpeidensa määrittelijänä ja palvelujen hankkijana.  Henkilökohtaisesta budjetista luodaan yhtenäinen toimintamalli ja prosessikuvaus eri asiakasryhmille. HB:tä hallinnoidaan Kainuun sotelle hankitun palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta, jonka käyttöönotto on parhaillaan meneillään. (www.parastapalvelua.fiwww.sote.kainuu.fi/PSOP)

Kokeilun tarkoituksena on myös edistää sosiaalihuollon asiakkaan mahdollisuuksia valita ja vaihtaa palvelujen tuottajaa. Henkilökohtaisen budjetin nähdään mahdollistavan palvelumarkkinoita pienille ja uusille yrityksille sekä kolmannelle sektorille. Sen vuoksi kokeilulla pyritään vaikuttamaan palvelujen tarjontaan ja saatavuuteen Kainuun alueella.

HB-kokeilu paitsi tuottaa tietoa valinnanvapauden valmisteluun, se myös valmistelee Kainuun sotea tulevan valinnanvapauslain toteuttamiseen. Puheena olevan HB-kokeilun ohella Kainuun sotessa on meneillään aiemmin alkanut AVAIN-asiakaskokeilu, joka on osa valtakunnallista ESR-rahoitteista, Metropolia AMK:n hallinnoimaa Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta –hanketta. Siinä kainuulaiset erityislasten omaishoitajat voivat henkilökohtaisen budjetin avulla käyttää ns. lakisääteiset vapaansa lapsiperheiden kotipalveluun tai kotipalvelun tukipalveluihin, kuten siivoukseen tai muihin omaishoitajan jaksamista edistäviin palveluihin.

https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-hb

https://www.facebook.com/hbkokeilukainuu/

Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö
Puh. 044 797 4050
pirjo.kyyronen@kainuu.fi