Tiedote 04.09.2017

Kainuu on Suomen kärkimaakunta vanhusten kotihoidossa

Kainuun vanhuspalveluiden toimintatavat vastaavat erittäin hyvin vanhuspalvelulain tavoitteita. Lain mukaan iäkkäiden palvelujen perustavoitteena on, että kotona voi asua mahdollisimman pitkään.

Vuonna 2016 koko maassa lähes kolmannes (31 %) vanhuspalvelujen asiakkaista sai intensiivistä kotihoitoa eli vähintään 60 kotihoidon käyntikertaa kuukaudessa. Maakunnissa osuus vaihteli Etelä-Pohjanmaan 21 prosenttista Kainuun 42 prosenttiin. Alueelliset erot ovat suuria, esimerkiksi Uudellamaalla asiakasmäärät ovat voimakkaasti kasvaneet samalla kun kotihoidon käyntimäärät ovat laskeneet.

Kainuussa vanhusten kotihoito on jo pitkään ollut laaja-alaista ja intensiivistä. Huomattavan suuri osuus kotihoidon asiakkaista (38 %) sai jo vuonna 2010 vähintään 60 käyntikertaa kuukaudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vanhusten kotihoidon kehitystä käsittelevässä tietopaketissa todetaan myös, että säännöllisen kotihoidon piirissä oli Manner-Suomessa vuonna 2016 noin 73 000 asiakasta. Asiakkaiden hoivan tarve vaihtelee maakunnittain. Vähintään toistuvan hoidon tarpeessa on suurin osa kotihoidon asiakkaista, 78 prosenttia. Tarve vaihtelee maakunnittain: Lapissa säännöllistä hoivaa tarvitsevia on pienin osuus asiakkaista (62 %), kun taas Päijät-Hämeessä säännöllistä hoivaa tarvitsevien asiakkaiden osuus on 89 prosenttia ja Kainuussa 83 prosenttia.

THL:n selvitys tuo esiin sen, että kotihoidon muutokseen on osattu varautua jo osassa maakuntia, kuten esimerkiksi Kainuussa. Kasvavaan asiakasmäärään on kyetty vastaamaan lisäämällä henkilöstön määrää ja säilyttämällä asiakaskäyntien määrä ennallaan tai jopa lisäämällä niitä. Kotihoidon riittävä resursointi on jatkossa välttämätöntä asiakasmäärien kasvaessa. Myös kotihoidon tehtäväkenttä on muutoksessa, ja entistä useampia palveluja saa tulevaisuudessa kotiin. Erityisesti asiakkaan omien voimavarojen ylläpitämiseen ja kuntoutukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta entistä useampi ikäihminen pystyy asumaan kotona ja että kotihoidon resurssit riittävät.

Tietopaketti on osa hallituksen I&O –kärkihanketta, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.