Tiedote 26.11.2020

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun kuntien koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus on tänään 26.11.2020 todennut Kainuun siirtyneen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Positiivisten tartuntojen osuus testatuista henkilöistä on 1,3 % ja kokonaisilmaantuvuus 20 tapausta / 100 000 asukasta (14 vrk:n jaksolla). Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään yli 50 %. Tällä hetkellä yksittäisten tautiryvästymien lisääntyminen ja altistumisten kasvu eri kuntien alueella lisää leviämisriskiä.

Kiihtymisvaiheessa ohjeet ja suositukset tiukkenevat

Kainuun tilanne täyttää kiihtymisvaiheen määritelmät, jotka valtioneuvoston koronaepidemian hillitsemistä koskevan toimintasuunnitelman mukaan ovat noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana sekä positiivisten tapausten osuus 1 – 2 %. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Kiihtymisvaiheessa annetaan epidemian perustasoa tiukempia ohjeita. Tarvittaessa aluehallintoviranomaiset voivat antaa esimerkiksi kokoontumisrajoituksiin liittyviä määräyksiä. Kainuun sote ja kunnat valmistautuvat toimintasuunnitelmiensa mukaan tarvittaviin toimiin.

Kainuun koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus kokoontuu 27.11 aamulla, jonka jälkeen toimenpiteistä tiedotetaan yksityiskohtaisemmin.

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran 27.11.aamupäivän aikana.

 

Lisätietoja 27.11 tiedotteen jälkeen

Olli-Pekka Koukkari, Kainuun soten pandemiapäällikkö (044 797 4668)

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja (044 777 3033)