06.09.2017

HAR­JOI­TUS KA­JAA­NI17 Kainuun keskussairaalassa

HAR­JOI­TUS KA­JAA­NI17. Kai­nuun so­te jär­jes­tää tä­nään kes­ki­viik­ko­na 6.9. suu­ron­net­to­muus­har­joi­tuk­sen, jo­ka liit­tyy puo­lus­tus­voi­mien joh­ta­maan Ka­jaa­ni17 har­joi­tuk­seen. Har­joi­tus nä­kyy myös Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan toi­min­nas­sa. Kes­kus­sai­raa­las­sa leik­kaus­toi­min­ta on oi­keas­ti suu­rim­mak­si osak­si kes­key­tet­ty ja po­lik­li­ni­koi­den ajat täl­tä päi­vä pe­rut­tu.