Tiedote 05.02.2020

Fasettinivelpuudutusten tekeminen on päättynyt Kainuun keskussairaalassa

Fysiatrian poliklinikan kautta tehdyt toistuvasti annettavat fasettinivelpuudutukset ovat päättyneet 30.9.2019. Nykyisen hoitokäytännön mukaan fasettinivelpuudutusta voidaan käyttää fysiatriassa diagnostiikan apuna, mutta toistuvat pistokset eivät perustu näyttöön ja siitä syystä niitä ei toteuteta julkisessa terveydenhuollossa. Linjaus on tarkastettu Oulun ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden fysiatrian poliklinikoilta. Asiakkaat, jotka ovat saaneet fasettipistoksia toistuvasti, voivat ottaa yhteyttä fysiatrian poliklinikalle (044 797 4119 klo 9-11) uutta hoitosuunnitelmaa varten.

Lisätietoja asiasta antaa kuntoutuspalveluiden vastuualuepäällikkö Esa-Petri Nurmela (044 797 0545) ja vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen (044 797 4971). 


Kajaanissa 24.1.2020.