Tiedote 22.02.2019

Ennakkotietoja Kainuun soten vuoden 2018 taloudesta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2018 alijäämä on nousemassa ennakoitua suuremmaksi. ”Tarkasta summasta ei vielä voida puhua, sillä tilinpäätös valmistuu vasta helmikuun loppuun mennessä”, sanoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Vuoteen 2017 verrattuna suurin euromääräinen kulujen lisäys (7,7 miljoonaa) tulee terveydenhuoltolain mukaisesti yliopistosairaalassa tehtävistä hoidoista. ”Oulussa hoidettavien vaikeiden sairauksien hoidontarve on ollut vuonna 2018 huomattavasti ennakoitua suurempi”, sanoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Erityisesti yliopistosairaalaan keskitetyt vaativat sydänleikkaukset ja verisuonikirurgia ovat lisääntyneet, joten pelkästään Oulun yliopistollisesta sairaalasta hankittujen hoitojen kustannukset nousevat viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna yli kolme miljoonaa euroa.  

Potilasvakuutusmaksun korotuksesta (noin 4 miljoonaa euroa), laboratoriopalvelujen ostoista ja työvoiman vuokrauksesta aiheutui viime vuonna entistä enemmän kustannuksia. ”Potilasvakuutusmaksun korotus johtuu osittain uudesta valtakunnallisesta linjauksesta, jonka mukaan potilasvakuutus on ensisijainen korvauslähde työeläkkeisiin nähden”, kertoo Ahopelto. 

Asiakkaiden palvelutarpeen kasvu on kasvattanut henkilöstökuluja, jotka ovat nousseet vuodesta 2017 noin viisi miljoonaa euroa. ”Asiakkaiden kotihoidon tarve on lisääntynyt noin 100 000 käynnillä vuodessa, minkä vuoksi erityisesti Kajaanin kotihoitoon on pitänyt palkata lisää henkilökuntaa”, sanoo Ahopelto. Noin puolet henkilöstökulujen kasvusta eli noin 2,5 miljoonaa euroa johtuu valtakunnallisista palkankorotuksista. Myös lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja lämmityksen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti samoin kuin keskussairaalan liittyvät huoltotyöt. Jonkin verran lisäkustannuksia on kertynyt myös muun muassa omaishoidon tuen ja palveluseteleiden lisääntyneestä käytöstä.

Kainuun soten tulot ovat jääneet vuonna 2018 ennakoitua pienemmiksi, sillä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät hankkeet eivät ole käynnistyneet, joten niihin liittyviä valtionavustuksiakaan ei ole saatu. 

Soten toimintojen tehostamista kaikilla tulosalueilla on käsitelty valtuuston strategiaseminaarissa lokakuussa 2018, ja toimenpiteet on huomioitu vuoden 2019 talousarviovalmistelussa.

Yhtymähallituksen tammikuussa 2019 hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjataan kuntayhtymää toimimaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Toimintojen tehostaminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet tuleville vuosille on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.2.2019, ja ne viedään maaliskuussa 2019 yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 

Lisätietoja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen 040 520 0063

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033