Tiedote 30.10.2019

Asiakaskokemus on Kainuun sotelle tärkeää

Kainuun sotessa toteutetaan asiakaskokemuskysely terveysasemien ja päivystyksen asiakkaille, jotka käyttävät kansanterveyshoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden palveluja. Kysely lähetetään tekstiviestinä asiakkaille, jotka käyttävät terveysasemien tai päivystyksen palveluja 4.-29.11.2019 välisenä aikana ja joiden matkapuhelinnumero on tallennettu potilastietojärjestelmään. Tekstiviestissä on linkki asiakaskokemuskyselyyn. Kysely sisältää 10 asiakaspalveluun liittyvää kysymystä.  Vaikka kysely lähtee tekstiviestillä, ei yksittäisen asiakkaan vastauksia voida kyselystä erottaa tai tunnistaa. Kehitämme palveluja vastausten perusteella.

Tekstiviestin käyttöä palautteen saamiseksi kokeillaan nyt Kainuun sotessa ensimmäistä kertaa. Kokeilussa on tiedostettu, että kaikki asiakkaat eivät pysty kyselyyn vastaamaan, koska vastaaminen edellyttää ns. älypuhelinta. Jatkossa asiakaskokemusta tullaan keräämään monin eri tavoin.