Tiedote 20.08.2018

23 uutta maisteriopiskelijaa aloitti perjantaina opiskelun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa Kajaanissa.

Sosiaalisesti kestävä Kainuu, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK) kouluttaa sekä kehittää Kainuun sosiaalityötä ja sen tekijöitä. Itä-Suomen yliopiston vetämän sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke tähtää hyvinvoinnin rakenteiden vahvistamiseen Kainuussa. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyvät yliopiston perustehtävät: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen tehtävä. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, AIKOPAn ja Kainuun SOTE-kuntayhtymän kesken. Uusien maisterien koulutuksella myös kehitetään Kainuun sosiaalityötä ja haetaan helpotusta alan työntekijäpulaan. Tavoitteena on kouluttaa Kainuun alueelle 23 yhteiskuntatieteiden maisteria. 

Koulutuksen lisäksi hankkeessa rakennetaan ja aktivoidaan yhteistyössä Kainuun soten, Aikopan ja UEF:n välillä yhteistä innovaatio- ja kehittämisalustaa SOCOBAa. Hankkeen aikana luodaan Kainuuseen SOCOBA -ekosysteemi, joka toimii sosiaalialan innovaatio- ja kehittämisalustana edistäen kehittämisosaamista osana alueen SOTE-rakenteiden uudistumista. SOCOBA-ekosysteemin avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. SOCOBA-ekosysteemi tuottaa alueen tarpeita palvelevia työelämälähtöisiä aiheita opiskelijoiden harjoitustehtäviin ja pro gradu -tutkielmiin. Koulutus ja kehittämistyö nostavat sosiaalityön osaamistasoa sekä vaikuttavat välillisesti maakunnan ihmisten hyvinvointiin.