Työterveyshuollon palaute

Mikäli teillä on palveluunne tai hoitoonne liittyvää palautetta (kiitosta, kysymyksiä, epäselviä asioita tai koette niissä tapahtuneen virheen), voitte antaa meille palautetta monella tavalla:

- keskustelkaa ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen toimipisteen henkilökunnan kanssa
- voitte täyttää sähköisen palautelomakkeen ja kohdistaa sen suoraan hoitoa antaneeseen toimipisteeseen

Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan toimipisteen terveydenhuollosta vastaavalle työterveyslääkärille,  vt. toimitusjohtajalle, palvelupäällikölle tai palveluesimiehelle.

Voitte tarvittaessa olla yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

Saamiemme palautteiden perusteella kehitämme toimintaamme ja koulutamme henkilökuntaa.

Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluatte palautteeseenne kirjallisen vastauksen, jättäkää yhteystietonne palautelomakkeelle.

Voitte antaa palautetta  Kainuun Työterveys -liikelaitokseen tästä.