Työsuhteisen tehtävän valintapäätös

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuepäällikkö:


Ensihoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja: 
 

Hallintoylilääkäri:

 

Hoidollisten tukipalvelujen vastuualuepäällikkö

Konservatiivisen vastuualueen ylihoitaja:
 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö:

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelujen ylihoitaja:


Perhepalvelujohtaja:


Suun terveydenhuollon vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:

 

Vanhuspalvelujohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkö: 


Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja: