Työsuhteisen tehtävän valintapäätös

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuepäällikkö:

Diagnostisten ja hoidollisten tukipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Hallintojohtaja: 

 

Henkilöstöjohtaja:

Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö:

Johtava hammaslääkäri:


Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö:

Lap­si­per­hei­den so­siaa­li­pal­ve­lui­den vas­tuua­lue­pääl­lik­kö:


Lapsiperheiden terveyspalveluiden ylihoitaja:

Ravinto- ja puhtaanapitopalvelut:


Terveysjohtaja:


Terveyskeskuspalvelut vastuualuepäällikkö:


Tietohallintojohtaja


Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:


Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:
 

Vanhuspalvelujohtaja:

va. vastuualuepäällikkö (logistiikka- ja ravintopalvelut):

Vastuualuepäällikkö (terveyskeskuspalvelut):

Ylihoitaja, aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito: 

 

 

 

 

Ympäristöterveysjohtaja: