Työsuhteisen tehtävän valintapäätös

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuepäällikkö:

 

Ensihoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja: 

Tietohallintojohtaja

vs. hallintoylilääkäri:


Hoidollisten tukipalvelujen vastuualuepäällikkö:

Johtava hammaslääkäri:


Konservatiivisen vastuualueen ylihoitaja:
 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Lap­si­per­hei­den so­siaa­li­pal­ve­lui­den vas­tuua­lue­pääl­lik­kö:

 

Lapsiperheiden terveyspalveluiden ylihoitaja:


Perhepalvelujohtaja:
 

Sairaanhoidon palvelujen vs. tulosaluejohtaja:

Suun terveydenhuollon vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:

 

Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Vanhuspalvelujohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkö:

 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja: