Tupakkavalvonta

Tupakkalain mukainen valvonta
Tupakkalain (549/ 2016) keskeisenä lähtökohtana on, ettei kukaan vastoin tahtoaan joudu altistumaan syöpävaaralliseksi aineeksi luokitellulle tupakansavulle. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Tupakkalain noudattamista valvovat terveystarkastajat. Myös työsuojeluviranomaiset ja poliisi osallistuvat valvontaan.

Tupakointikiellot

Tupakointi on kielletty:

  • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja niiden ulkoalueilla
  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla 
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • työpaikkojen yhteisissä ja yleisissä tiloissa sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat ovat paikoillaan
  • ravintoloissa

Ravintoloissa tupakointi on mahdollista erillisessä tupakointitilassa, joka on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä. Tupakointitilaan ei saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa; myös oheistoimintojen tarjoaminen on kiellettyä.

Tupakkatuotteiden myynti
Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyminen tai muu luovuttaminen on kielletty alle kahdeksantoistavuotiaalle. Suunuuskan myynti ja maahantuonti on elinkeinotoiminnassa kielletty.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan tulee kustannuksellaan laatia ja toteuttaa omavalvontasuunnitelma, jolla estetään tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden luovuttaminen kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle henkilölle.

Myyntilupahakemukseen (Valvira)

Tupakointikieltojen hakeminen taloyhtiöön
Vuoden 2017 alusta alkaen taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä sisälle huoneistoihin. Ohjeet ja hakemuslomake tupakointikieltojen hakemiseksi löytyvät Valviran sivuilta.

 

Lisätietoa tupakasta: