Yleistä kirurgiasta

Kirurgian toimintaan kuuluvat kirurgian poliklinikka sekä kaksi kirurgista vuodeosastoa, osastot 6 ja 7. Erikoisaloina ovat gastroenterologia, urologia, ortopedia, verisuoni- ja thoraxkirurgia. Plastiikka-, käsi-, reuma- ja lasten ortopedian palvelut tarjotaan konsultoivien lääkäreiden avulla.


Tulosalueella työskentelee lääkäreitä, hoito- ja toimistohenkilökuntaa sekä sairaala-apulaisia. Lisäksi palveluja antavat fysioterapeutit, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti, sairaalasielunhoitaja ja muut erityistyöntekijät. Sairaalamme on opetussairaala, joten työyksiköissä harjoittelee myös hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoita.