Vammaispalveluiden yhteystiedot Kajaani

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Kajaani/länsi-etelä, Vuolijoki
Sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1742
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
maarit.rautiainen@kainuu.fi 
Länsi-etelä -alueelle kuuluvat Vuolijoen alue, kaupungissa Lönnrotinkadun länsipuoli ja Pohjolankadun eteläpuoli siten, että Huuhkajanvaara kuuluu tähän alueeseen kokonaan.

Kajaani/itä-pohjoinen-etelä
Vs. sosiaalityöntekijä Nina Järventausta
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 723 9952
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
nina.jarventausta@kainuu.fi 
Itä-pohjoinen-etelä -alue rajautuu Vanhan viitostien-Lönnrotinkadun itäpuoleen Sotkamon rajalle asti siten, että etelässä Vimpeli-Hoikankangas ja pohjoisessa Takkaranta kuuluvat tähän alueeseen.

Kajaani/länsi-pohjoinen, Paltamo ja Ristijärvi
Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1721
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
ulla.juntunen@kainuu.fi 
Länsi-pohjoinen alue rajautuu Lönnrotinkadun-Vanhan viitostien länsipuoleen ja Pohjolankadun pohjoispuoleen Kuluntalahdesta eteenpäin Paltamoon ja Ristijärvelle.

 

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Palvelusihteeri Riitta Moilanen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 797 4268
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
riitta.ma.moilanen@kainuu.fi 

 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen / Asiakkaat A-La
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 714 5965
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
sanna.j.kemppainen@kainuu.fi

Sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen / Asiakkaat Le-Ö
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1703
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
pilvi.heikkinen@kainuu.fi

Erityistä tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt ja yli 16-vuotiaat omaishoidon tuki                                          Vs. sosiaalityöntekijä Merja Backman 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 715 7978
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
merja.backman@kainuu.fi

 

Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito

Sosiaaliohjaaja Mari Haverinen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 715 6935
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
mari.haverinen@kainuu.fi 

 

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut tulosyksikön lähiesimies

Vs. joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Tiina Kiiltomäki
Koskikatu 1, 2.krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kai­nuu
puh. 0400 197 235
tiina.kiiltomaki@kai­nuu.fi

 

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asumispalveluiden koordinointi

Palvelusuunnittelija Sanna Partanen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 750 2799
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7:30-16.00 ja pe klo 7:30-15.00
sanna.partanen@kainuu.fi 

 

Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, palvelusuunnittelijan ja palvelusihteerin asiakaspalvelunumeroissa ei ole tekstiviestipalvelua. Oma­so­te -asiointipal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin ja henkilökohtaisen avun palvelusihteeriin:

Lähetä viesti Omasotessa

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kolmen (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.

 

Asiointi Kajaanin vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimipisteeseen (Koskikatu 1, 2.krs) sovitaan aina ennalta ajanvarauksella sosiaalityöntekijältä tai –ohjaajalta tai muulta toimipisteen henkilökunnalta. Otathan ennalta yhteyttä henkilökuntaan joko puhelimitse tai ei kiireellisessä ajanvarauksessa Omasote –asiointipalvelun kautta. Alaovella on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää postia vammais- ja kehitysvammapalvelujen henkilökunnalle.