Vammaispalveluiden yhteystiedot Kajaani

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Kajaani/länsi-etelä, Vuolijoki
Sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1742 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
maarit.rautiainen@kainuu.fi 
Länsi-etelä -alueelle kuuluvat Vuolijoen alue, kaupungissa Lönnrotinkadun länsipuoli ja Pohjolankadun eteläpuoli siten, että Huuhkajanvaara kuuluu tähän alueeseen kokonaan.

Kajaani/itä-pohjoinen-etelä
Sosiaalityöntekijä Tarja Pääkkönen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 723 9952 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
tarja.paakkonen@kainuu.fi 
Itä-pohjoinen-etelä -alue rajautuu Vanhan viitostien-Lönnrotinkadun itäpuoleen Sotkamon rajalle asti siten, että etelässä Vimpeli-Hoikankangas ja pohjoisessa Takkaranta kuuluvat tähän alueeseen.

Kajaani/länsi-pohjoinen, Paltamo ja Ristijärvi
Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1721 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
ulla.juntunen@kainuu.fi 
Länsi-pohjoinen alue rajautuu Lönnrotinkadun-Vanhan viitostien länsipuoleen ja Pohjolankadun pohjoispuoleen Kuluntalahdesta eteenpäin Paltamoon ja Ristijärvelle.

 

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Palvelusihteeri Riitta Moilanen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 797 4268 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
riitta.ma.moilanen@kainuu.fi 

 

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen / Asiakkaat A-La
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 714 5965 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
sanna.j.kemppainen@kainuu.fi

Sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen / Asiakkaat Le-Ö
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 710 1703 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
pilvi.heikkinen@kainuu.fi

Sosiaalityöntekijä Nina Järventausta / Erityistä tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 715 7978 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
nina.jarventausta@kainuu.fi

 

Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito

Sosiaaliohjaaja Mari Haverinen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 715 6935 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
mari.haverinen@kainuu.fi 

 

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut tulosyksikön lähiesimies

Vs. Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Hanna Karvinen
Koskikatu 1, 2.krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kai­nuu
puh. 0400 197 235
hanna.karvinen@kai­nuu.fi

 

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asumispalveluiden koordinointi

Palvelusuunnittelija Sanna Partanen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 750 2799 (huom! ei tekstiviestipalvelua)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
sanna.partanen@kainuu.fi 

 

Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, palvelusuunnittelijan ja palvelusihteerin asiakaspalvelunumeroissa ei ole tekstiviestipalvelua. Oma­so­te -asiointipal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin ja henkilökohtaisen avun palvelusihteeriin:

Lähetä viesti Omasotessa

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kolmen (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.

 

Asiointi Kajaanin vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimipisteeseen (Koskikatu 1, 2.krs) sovitaan aina ennalta ajanvarauksella sosiaalityöntekijältä tai –ohjaajalta tai muulta toimipisteen henkilökunnalta. Otathan ennalta yhteyttä henkilökuntaan joko puhelimitse tai ei kiireellisessä ajanvarauksessa Omasote –asiointipalvelun kautta. Alaovella on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää postia vammais- ja kehitysvammapalvelujen henkilökunnalle.