Vammaispalveluiden yhteystiedot Kajaani

 

Kuun­te­le asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roistamme kuu­lu­va nau­hoi­te aina lop­puun as­ti ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kai­ses­ti.
Soi­tet­taes­sa lap­set ja nuo­ret -tii­mil­le, ko­tiin an­net­ta­vien pal­ve­lu­jen -tii­mil­le ja pal­ve­lua­su­mi­nen -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn (soittaja valitsee 1 tai 2). 

Asioin­nin syyn va­lin­ta­nu­me­rot:
  hen­ki­lö, jon­ka asias­ta soi­te­taan ei ole en­tuu­des­taan vam­mais­pal­ve­lu­jen asiak­kuu­des­sa (= uu­si asia­kas)
  hen­ki­lö, jon­ka asias­ta soi­te­taan on en­tuu­des­taan vam­mais­pal­ve­lu­jen asiak­kuu­des­sa (= vam­mais­pal­ve­lu­jen asia­kas)

 

Arviointi -tiimi
Kajaani: Kainuun sote/vammaispalvelut, Arviointi -tiimi, Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun sote/vammaispalvelut, arviointi -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tiimin asiakaspalvelunumerot
044 797 5066  vs. sosiaaliohjaaja Tarja Seppänen
044 714 5965  sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.arviointi@kainuu.fi
Lähetä tiimille viesti Omasote -asiointipalvelussa . Valitse aihe -kentässä "arviointi".

 

Lapset ja nuoret -tiimi
Kajaani: Kainuun sote/vammaispalvelut, Lapset ja nuoret -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun sote/vammaispalvelut, Lapset ja nuoret -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tiimin asiakaspalvelunumerot
044 715 7978  sosiaalityöntekijä Nina Järventausta
044 710 1721  sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen
044 797 4830  vs. sosiaaliohjaaja Marja Tauriainen
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa lap­set ja nuo­ret -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.lapset-nuoret@kainuu.fi
Lähetä tiimille viesti Omasote -asiointipalvelussa . Valitse aihe -kentässä "Lapset ja nuoret".

 

Kotiin annettavat palvelut -tiimi
Kajaani: Kainuun sote/vammaispalvelut, Kotiin annettavat palvelut -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun sote/vammaispalvelut, Kotiin annettavat palvelut -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tiimin asiakaspalvelunumerot:
044 710 1742  sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen
044 723 9952  sosiaalityöntekijä Tarja Pääkkönen
044 797 0472  sosiaaliohjaaja Anita Anttonen
044 797 0341  sosiaaliohjaaja Virpi Tervo
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa Kotiin annettavat palvelut -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.kotona-asuvat@kainuu.fi
Lähetä tiimille viesti Omasote -asiointipalvelussa . Valitse aihe -kentässä "Kotiin annettavat palvelut".

 

Palveluasuminen -tiimi
Kajaani: Kainuun sote/vammaispalvelut, Palveluasuminen -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun sote/vammaispalvelut, Palveluasuminen -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tiimin asiakaspalvelunumerot:
044 569 7477 sosiaalityöntekijä Seija Seppänen
044 710 1703  sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen
044 755 4541  vs.sosiaaliohjaaja Satu Leinonen
044 715 6935  sosiaaliohjaaja Mari Haverinen
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa Palveluasuminen -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.palveluasuminen@kainuu.fi
Lähetä tiimille viesti Omasote -asiointipalvelussa . Valitse aihe -kentässä "Palveluasuminen".

 

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Palvelusihteeri Riitta Moilanen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 797 4268
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00 (asiakaspalvelunumeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)
Sähköposti: riitta.ma.moilanen@kainuu.fi
Lähetä viesti henkilökohtaisen avun neuvontaan Omasote -asiointipalvelussa.

 

Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito

Sosiaaliohjaaja Mari Haverinen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 715 6935
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00 (asiakaspalvelunumeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)
Sähköposti: mari.haverinen@kainuu.fi 

 

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut tulosyksikön lähiesimies

Vs. Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Hanna Karvinen
Koskikatu 1, 2.krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kai­nuu
gsm 0400 197 235
hanna.karvinen@kai­nuu.fi

 

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asumispalveluiden koordinointi

Palvelusuunnittelija Sanna Partanen
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
asiakaspalvelunro 044 750 2799 (asiakaspalvelunumeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
sanna.partanen@kainuu.fi 

 

Voit lä­het­tää vies­te­jä ja liit­tei­tä vam­mais­pal­ve­luil­le Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kol­men (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.

 

Asiointi Kajaanin vammaispalvelujen toimipisteeseen (Koskikatu 1, 2.krs) sovitaan aina ennalta ajanvarauksella toimipisteen henkilökunnan kanssa. Otathan ennalta yhteyttä henkilökuntaan joko puhelimitse tai ei kiireellisessä ajanvarauksessa Omasote –asiointipalvelun kautta. Kiinteistön liikuntakeskuksen ulko-oven luona on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää postia vammispalvelujen henkilökunnalle.