Vammaispalveluiden yhteystiedot Kajaani

 

Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut sekä vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Kajaani/länsi-etelä, Vuolijoki
Sosiaalityöntekijä Maarit Rautiainen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1742
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
maarit.rautiainen@kainuu.fi 
Länsi-etelä -alueelle kuuluvat Vuolijoen alue, kaupungissa Lönnrotinkadun länsipuoli ja Pohjolankadun eteläpuoli siten, että Huuhkajanvaara kuuluu tähän alueeseen kokonaan.

Kajaani/itä-pohjoinen-etelä
Sosiaalityöntekijä Hanna Karvinen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 723 9952
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
hanna.karvinen@kainuu.fi 
Itä-pohjoinen-etelä -alue rajautuu Vanhan viitostien-Lönnrotinkadun itäpuoleen Sotkamon rajalle asti siten, että etelässä Vimpeli-Hoikankangas ja pohjoisessa Takkaranta kuuluvat tähän alueeseen.

Kajaani/länsi-pohjoinen, Paltamo ja Ristijärvi
Sosiaaliohjaaja Ulla Juntunen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1721
puhelinaika ma–pe 9.00–10.00
ulla.juntunen@kainuu.fi 
Länsi-pohjoinen alue rajautuu Lönnrotinkadun-Vanhan viitostien länsipuoleen ja Pohjolankadun pohjoispuoleen Kuluntalahdesta eteenpäin Paltamoon ja Ristijärvelle.

Kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja -palvelut sekä kehitysvammaisten omaishoidon tuki

Sosiaaliohjaaja Pilvi Heikkinen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
PL 400, 87070 Kainuu
puh. 044 710 1703
pilvi.heikkinen@kainuu.fi

Yli 18-vuotiaiden Kajaanin kaupungin alueella asuvien kehitysvammaisten henkilöiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee sosiaalityöntekijä Sanna Tervo Sotkamossa. Ks. Sotkamon yhteystiedot

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien lähiesimies on johtava sosiaalityöntekijä ks. Suomussalmen yhteystiedot.

Asiointi Kajaanin vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimipisteeseen (Koskikatu 1, 2.krs) sovitaan aina ennalta ajanvarauksella sosiaalityöntekijältä tai –ohjaajalta tai muulta toimipisteen henkilökunnalta. Otathan ennalta yhteyttä henkilökuntaan joko puhelimitse tai ei kiireellisessä ajanvarauksessa Omasote –palvelun kautta. Alaovella on lukollinen postilaatikko, johon voi jättää postia vammais- ja kehitysvammapalvelujen henkilökunnalle.

Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta voit ot­taa säh­köi­ses­ti ja hel­pos­ti yh­teyt­tä vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja -oh­jaa­jiin.

Lä­he­tä vies­ti vam­mais­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Lä­he­tä vies­ti ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työ­hön ja -pal­ve­lui­hin.

Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.