Sotkamon terveyskeskussairaala

Omaisten ja muiden vierailujen toivotaan ajoittuvan iltapäivälle ja iltaan klo 12-19.

Terveyskeskussairaala puh. 08 6156 5031  
Hoitajat ja osastonsihteeri puh. 08 6156 5032  
Yksikön esimies/Osastonhoitaja puh. 08 6156 5033  
Faksi puh.  08 6156 5035