Sisätautien, keuhkosairauksien ja neurologian osasto A, kerroksissa 8 ja 9

Osasto A:n kerroksessa 9 hoidetaan sydänpotilaita akuutista vaiheesta toipilasvaiheeseen sekä keuhkosairauksia sairastavia potilaita. Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä kutsuttuna, osastosiirtoina, sairaalasiirtoina tai päivystyspoliklinikan kautta.

Osasto toimii sydänleikattujen potilaiden jatkohoitopaikkana.

Osastolla A kerroksessa 8 hoidetaan neurologisia potilaita ja sisätautipotilaita. Suurin osa potilaista tulee päivystyksellisesti, lisäksi osastolle tulee potilaita suunnitellusti  lähetteellä, osasto- ja sairaalasiirtoina tai ajanvarauspoliklinikoiden kautta.

Sisätautisten potilaiden hoidossa olemme erikoistuneet yleissisätautisten, hematologisten, munuais- ja reumapotilaiden hoitoon. Osasto toimii elinsiirtopotilaiden jatkohoitopaikkana.

Osastolla A työskentelee usean eri erikoisalan lääkäreitä yhdessä hoitohenkilökunnan ja erityistyöntekijöiden kanssa moniammatillisesti.

Osastollamme tuotetaan tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen tuleville potilaille yksilöllisiä ja asiantuntevia palveluja yllämainituilla erikoisaloilla. Toiminnassamme painotamme potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, asiakaslähtöisyyttä, potilasturvallisuutta ja ammatillisen osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Osastomme toiminnan tavoitteena on tarjota korkealaatuisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja sisätauteja, keuhkosairauksia ja neurologisia sairauksia sairastaville potilaille. Tavoitteena on toimia Kainuun alueen johtavana ja ohjaavana hoito- ja tutkimusyksikkönä em. erikoisaloilla.

Yhteystiedot:

Puh.  08 6156 2320 kanslia kerros 8
Puh.  08 6156 2340 kanslia kerros 9

Osoite: 
Kainuun keskussairaala
Sisätautien, keuhkosairauksien ja neurologian osasto A, kerrokset 8 ja 9
Sotkamontie 13
87300 Kajaani