Sisätautien, keuhkosairauksien ja neurologian osasto A, kerroksissa 5 ja 6 Eteläpäädyssä

Suurin osa potilaista tulee päivystyksellisesti, lisäksi osastolle tulee potilaita suunnitellusti lähetteellä, osasto- ja sairaalasiirtoina tai ajanvarauspoliklinikoiden kautta. 

Osastollamme tuotetaan tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen tuleville potilaille yksilöllisiä ja asiantuntevia palveluja yllämainituilla erikoisaloilla. Toiminnassamme painotamme potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, asiakaslähtöisyyttä, potilasturvallisuutta ja ammatillisen osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Osastomme toiminnan tavoitteena on tarjota korkealaatuisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja potilaille. Tavoitteena on toimia Kainuun alueen johtavana ja ohjaavana hoito- ja tutkimusyksikkönä erikoisaloilla. Osastolla A on käynnistetty vuonna 2020 palliatiivinen osastohoito, joka tarjoaa B-tason palliatiivista hoitoa sitä tarvitseville potilaille. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä mm. palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa.

Yhteystiedot:

Puh.  08 6156 2320 tai 044 752 8520, sihteeri kerros 5
Puh.  08 6156 2340 tai 044 752 6083, sihteeri kerros 6

Faksi: 087180010 
           

 

Osoite: 
Kainuun keskussairaala
Sisätautien, keuhkosairauksien ja neurologian osasto A, kerrokset 5 ja 6 Eteläpääty
Sotkamontie 13
87300 Kajaani