Radiologia, Kliininen neurofysiologia ja Kliininen fysiologia ja isotooppi

Radiologian yksikkö auttaa potilaan sairauden määrittämisessä ja hoitamisessa lääketieteellisen kuvantamisen avulla ja radiologisin toimenpitein. Toimintamme perustuu erikoisalamme viimeisimpään tietämykseen, jota hankimme aktiivisesti. Ylläpidämme kehitys- ja palvelumyönteistä ilmapiiriä.

Toimintaamme ohjaavat potilaan kunnioittaminen, ammatissa kehittyminen sekä vastuu työstä oman tehtävän ja koko yksikön kannalta.

Radiologian yksikkö tuottaa radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä koko Kainuun alueen potilaille. Radiologian yksiköllä on toimintaa Kainuun keskussairaalassa ja terveysasemilla Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Paltamossa. Terveysasemilla tehdään tavanomaisia röntgentutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Kainuun keskussairaalassa tehdään luuntiheysmittauksia, röntgen-, magneetti-, mammografia- ja ultraäänitutkimuksia sekä verisuonten tutkimuksia ja pallolaajennuksia.

Kliininen neurofysiologia (KNF) tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin mittauksin. Lisäksi tehdään uniapnea-tutkimuksia kotirekisteröintinä (Yöpolygrafia).

Kliininen fysiologia ja isotooppi tuottavat radioisotoopeilla toiminnallisia gammakamerakuvauksia ja radioisotooppihoitoja. Lisäksi tehdään verenpaineen vrk-rekisteröintejä.

 

Yhteystiedot:
Tulosaluejohtaja, hallintoylilääkäri Esa Ahonen puh 08 6156 2021
Ylilääkäri, radiologi Aila Haverinen puh 044 797 5247
Osastonhoitaja Ritva Vasala puh 044 797 0659
Apulaisosastonhoitaja Auli Triipponen puh 044 775 0652
Radiologian toimisto puh 08 6156 2220

 

Linkit:

Mitä säteily on?

Röntgentutkimusten säteilyannoksia

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Tutkimukseen.fi