Näönkuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on asiakkaan, hänen perheensä ja lähiympäristön tukemista, ohjausta ja neuvontaa sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Kuntoutusohjaajat toimivat yhdyshenkilöinä sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä. Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina omalla erikoisalallaan ja tiedottavat, kouluttavat ja konsultoivat kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntejä sekä muita käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Kuntoutusohjaajat osallistuvat verkostokokouksiin sairaalan sisällä ja myös kuntien terveyskeskuksissa, sosiaali- ja/tai koulutoimessa.

Näönkuntoutuspalvelut

Näönkuntoutuksen asiakkaaksi pääsee silmälääkärin lähetteellä. Kuntoutusohjaajat tekevät pääsääntöisesti koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä työpaikkakäyntejä. Apuvälinesovitus voidaan sopia myös KAKS:n Kätevään Kotiin.

Kuntoutusohjauksen tehtäväalueita:

Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen ja arviointi, jolloin kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä sekä selviytymistä omassa elinympäristössä ja arkielämän tilanteissa.

Kuntoutusohjaaja tukee asiakasta ja läheisiä keskustellen ja rohkaisemalla, kertoo silmäsairauteen ja vammautumiseen liittyvistä erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista päivittäiseen selviytymiseen. Kuntoutusohjaaja antaa tietoa sopeutumisvalmennuskursseista, vammaisjärjestöistä ym. tukipalveluista. Kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan tukena erilaisten palveluiden ja tukitoimien selvittämisessä, hakemusten laatimisessa kuten vammaispalvelu- ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemukset sekä tekee tarpeen mukaan lausuntoja ja suosituksia.

Kuntoutusohjaaja selvittää asiakkaan apuvälinetarvetta testaamalla asiakkaan kanssa erilaisia lukemisen apuvälineitä kuten suurennuslaseja, elektronisia suurennuslaitteita ja suurentavia lukulaitteita sekä ohjaa apuvälineiden käytössä. Apuvälineet tulevat asiakkaalle lainaan.

Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja kartoittaa asiakkaan tarvitsemat liikkumisen apuvälineet kuten valkoiset tunnustelukepit sekä ohjaa asiakasta liikkumaan tunnustelukepin avulla omassa lähiympäristössä ja muissa liikkumisympäristöissä.

Vastuuhenkilöt:

Näönkuntoutusohjaaja Raija Raninen p. 050 3614073

Näönkuntoutusohjaaja/liikkumistaidonohjaaja Hilkka Louhisalmi p. 044 7974041