Kotikuntoutus Sotkamo

Sotkamon ko­ti­kun­tou­tus kuu­luu ai­kuis­ten mielenterveyspalveluiden ja riip­pu­vuuk­sien hoi­don avo­kun­tou­tuk­seen, jon­ka asiak­kai­na ovat  mie­len­ter­veys- ja päihdekuntoutujat. Ko­ti­kun­tou­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jan ar­jes­sa sel­viy­ty­mis­tä ja toi­min­ta­ky­vyn pa­ran­ta­mis­ta se­kä tur­va­ta lää­ke­hoi­don to­teu­tu­mi­nen ja psy­kiat­ri­sen hoi­don jat­ku­vuus.

Osoite: Rantatie 3 A, 88600 Sotkamo

Tiiminvastaava Milla Kuvaja, puh. 044 797 0133
Sai­raan­hoi­ta­ja Rai­mo Hut­tu­nen, puh. 044 797 0111
Lähihoitaja Sami Keränen, puh. 044 797 4270