Kirurgian osasto 7

Osasto on 27-paikkainen kirurginen vuodeosasto. Osastolla hoidetaan ortopedisiä, traumatologisia, thx- ja verisuonikirurgisia potilaita.  Lisäksi osastollamme on kipu-, tutkimus-, silmä- ja erikoishaavanhoitoa tarvitsevia potilaita.  Potilaat tulevat osastollemme joko hoidonvarauksen tai päivystyspoliklinikan kautta. Osastohoidon lisäksi toimintaamme kuluu myös haavapoliklinikka 2x / vk (ma ja pe), jonne potilaat tulevat lähetteillä.
 
Kirurgisen vuodeosasto 7 tavoitteena on tuottaa kainuulaisille laadukkaita ja kilpailukykyisiä erikoissairaanhoidon palveluja sekä toimia yhteistyössä eri toimintayksiköiden kanssa.
 
Henkilökunta työskentelee hyvän palvelun periaatteella toteuttaen yksilöllistä, turvallista ja omatoimisuuteen kannustavaa hoitotyötä. Hoitotyö on asiakaslähtöistä ja se perustuu hyvään ammattitaitoon ja osaamiseen. Tavoitteena on potilaan kokonaisvaltainen hoito tukien potilaan itsemääräämisoikeutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä hoidon jatkuvuutta. Toiminta on vastuullista ja taloudellista sekä yhteisesti sovittujen hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaista

Yhteystiedot:
Puh.08 6156 2380 kanslia
Faksi 08 6156 2397 

Osoite: 
Kainuun keskussairaala 
Osasto 7
Sotkamontie 13
87300 Kajaani