Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

Oh­jeis­tus kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na

Kajaanin terveysaseman toiminnan sulut - kesä 2020
Vastaanottotoiminta on supistettua kesä-elokuussa. Kiireettömiä vastaanottoaikoja on saatavilla rajallisesti. Vuolijoen vastaanotto on suljettu ajalla 29.6.-26.7.2020. Kiireellisissä asioissa ota yhteys pääterveysasemalle. Kajaanin pääterveysaseman potilastoimisto puh. 08 6156 7229 on avoinna poikkeuksellisesti ajalla 8.6.-16.8.2020 ma-ti klo 8-15 ke-pe klo 8-14. Muistikoordinaattoritoimintaa ei ole ajalla 29.6.-19.7.2020. Kiireelliset reseptien uusinnat Omasote tai kanta.fi -palveluiden, apteekin tai Kajaanin pääterveysaseman potilatoimiston kautta.

Chat-pal­ve­lu
Ter­vey­sa­se­mat pal­ve­le­vat myös cha­tis­sä, jon­ka kaut­ta yh­tey­de­not­to ter­vey­sa­se­mal­le on no­peaa ja help­poa. Chat-pal­ve­lu on avoin­na ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na. Chat-vies­tii­si vas­taa ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja. Cha­tin kaut­ta voit saa­da neu­von­taa ja oh­jaus­ta, ky­syä lääk­kei­siin ja hoi­don seu­ran­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta se­kä la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta. Pal­ve­lun käyt­tö on mak­su­ton­ta, mut­ta se vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Chat-pal­ve­luun (Lin­kin kaut­ta pää­set kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen suo­raan Oma­so­ten chat-pal­ve­lun si­vul­le. Jos et ole aiemmin käyttänyt Omasotea, ohjelma vaatii ensin rekisteröitymisen, jonka jälkeen löydät chatin valikosta kohdasta Terveysasemien Chat)

Terveysaseman aukioloajat 

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15
  • la–su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Puolikiireelliset (subakuutit) päivystysasiat hoidetaan terveysasemalla.    
Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Pääterveysaseman vastaanoton toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä pääterveysasemalle.

Soitto-ohjeet 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus
puh. 08 6156 7207 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)
Lan­ka­pu­he­li­mes­ta numeroon
puh. 116 117
puh. 08 6156 6000
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 

Po­ti­las­toi­mis­to
- avoin­na ma - to klo 8–16, pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–15
- po­ti­las­toi­mis­ton ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä on avoin­na ma-to klo 8–15,
pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–14

puh. 08 6156 7229
Reseptit ja uusiminen
Terveysasemalla uusitaan vain pääsääntöisesti terveysasemalla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
puh. 08 6156 7229
Faksi puh. 08 6130 717 
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitajat (takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana):   
Keskusta (Pohjolankatu, parittomat - Kajaaninjoki), Onnela, Asemanseutu:
Eevariitta Poroila

puh. 08 6156 7803 
Keskusta (Pohjolankatu, parilliset), Yläkaupunki: 
Sari Mikkonen-Paasi

puh. 08 6156 7234 
Purola-Puistola, Tihisenniemi, Kettukallio, Armeijanlaakso, Tulliniemi
(Sissikadun ja Tihisenniemen välinen alue):
Eevi Niskanen

puh. 08 6156 7236

Lohtaja, Kätönlahti:
Päivi Mustonen
puh. 08 6156 7334
Pikku-Kettu, Huuhkajanvaara, Syväoja, Hevossuo, Teerisuo, Sarvivaara,
Mainua, Lehtovaara, Hatulanmäki, Halla-aho, Lahnasjärvi, Maasto,
Koutaniemi, Parkinniemi, Vuoreslahti
Eija Kemppainen
puh. 08 6156 7221 
Kuurna, Kättö: 
Arja Murtomäki

puh. 08 6156 7813  
Teppana, Karolineburg, Kuurnanranta
(Kuurnantie ja joen väli):    
Ari Kurkinen


puh. 08 6156 7835 
Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la, Jo­ki­var­si,  
Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi:
Kaisa-Mari Paulomäki


puh. 08 6156 7306  
Jormua, Kuluntalahti, Takkaranta, Salmijärvi,
Hannusranta, Kirkkoaho, Komiaho, Vainio, Heinisuo: 
Katja Juntunen


puh. 08 6156 7349
Kylmä, Soidinsuo, Laajankankaankatu (parilliset), Rinnekatu (parittomat):
Rita Meklin

puh. 08 6156 7607 

Leh­ti­kan­gas, Ra­ja­var­tios­to, Va­ris­kan­gas, (pikkulinnut), Rinnekatu (parilliset): 
Rit­va Mä­ki­nen 

puh. 08 6156 7618 

Palokangas, Hoikankangas, Variskangas (isot linnut), Laajankangas,
Koulukuja, Tornikuja, Tornitie, Petäisenniska
Maria Räihäpuh. 08 6156 7512

Työttömien, perhe- ja omaishoitajien terveystarkastukset, ajokorttitarkastukset
yli 70-vuotiaille: 
Anna-Kaisa Koistinen
Ulla Pöllänen


puh. 08 6156 7268 

Muistikoordinaattori
- muistisairauden diagnosoinnin ja hoidon aloituksen jälkeinen seuranta

puh. 044 723 0024

Yksikön hallinto:  

Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Pia Kemppainen 

puh. 044 710 1604

Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Liisa Tiihonen puh. 044 797 0171