Tietosuojavastaava

Asiakastietolain mukaan terveydenhuollon organisaatioissa on oltava tietojen käsittelyn lainmukaisuuden seuranta- ja valvontatehtäviä varten nimettynä tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista lainvastaiselta, ohjeiden vastaiselta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä ja käsittelemiseltä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jenni Kyyriäinen
puh. 044 797 0165
sähköposti: jenni.kyyriainen@kainuu.fi

Lokirekisteritiedot

Lokirekisterin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että henkilörekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Kainuun sotessa lokirekisterivalvontaa toteutetaan säännöllisesti sekä asiakkaan pyynnöstä.

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus pyytää lokitietotarkastusta rekisteritietojen käsittelyn selvityspyyntölomakkeella epäillessään tietojen väärinkäyttöä. Kirjalliset allekirjoitetut selvityspyynnöt lähetetään osoitteeseen:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kirjaamo/tietosuojavastaava
PL 400
87070 Kainuu