Tietojen tarkastaminen

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä esimerkiksi lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta edes valtakirjalla. Myöskään edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään oheinen kirjallinen pyyntö ja toimitetaan Kainuun soten kirjaamoon lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksutonta, muutoin peritään maksu yllä olevien hintojen mukaisesti.