Tietoa potilaan oikeuksista

Tähän julkaisuun on koottu keskeisiä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä asioita, jotka ovat nousseet esille potilasasiamiehen käytännön työssä. Julkaisun tarkoituksena on lisätä ja yhtenäistää niin henkilökunnan kuin myös potilaiden ja omaisten tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen.

Julkaisussa käsiteltyjä aihealueita ovat: hoidon järjestäminen, potilaan hoito, potilaan itsemääräämisoikeus, potilastiedot ja tietosuoja, menettelytavat ongelmatilanteissa ja sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa.