Tiedon korjausvaatimus

Ohessa linkki:

 tiedon korjaamista varten, mikäli rekisteriin on kirjattu virheellistä tietoa. 

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista: 
www.tietosuoja.fi -> Rekisteröidylle -> Rekisteröidyn oikeudet