Terveysvalvonnalle tehtävät ilmoitukset ja lomakkeet

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen ilppa -palvelun kautta. Voit ilmoittaa toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Tiedot ilpasta menevät sähköisesti oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi. Ruokavirasto vastaa ilppa -palvelun ylläpitämisestä.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjakuva, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Sähköiseen ilmoituspalveluun pääsee linkistä ilppa.fi

Tällä hetkellä ilpassa ei voi ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamo tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/ vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä oman alueen valvontayksikköön.

Lisätietoja ja ohjeita:
- ilppa - ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Lomakkeet

Elintarvikevalvonta

Ilmoitus ruokamyrkytys- tai vesiepidemiaepäilystä

 

Terveydensuojelu

Muut

Tupakkatuotteiden myyntilupahakemus (Valvira)