Terveysturvallisuusohjeita

Ohjeita kokoontumisrajoitusten ja tilojen käytön osalta

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys Kainuun alueella (20.1. - 19.2.2022) velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä (TtL 58d §).

Katso AVIn aiemmin laatima video määräystä koskien (huom! Koronapassia koskevat osat eivät ole voimassa https://youtu.be/iMHW322gELE?t=556 (erityisesti kohdasta  09:30 min – 17:00 min)

 

Keitä määräys koskee

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa)

Ketä 58d koskee

Mitä tiloja määräys koskee?

Mitä tiloja 58d koskee
Mitä tiloja 58d koskee 2

Mitä pitää tehdä?

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58c mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta sekä riittävien etäisyyksien, käsien puhdistamismahdollisuudesta sekä tilojen puhdistamisen varmistamisesta.

 Toimi näin:

Mitä tulee tehdä 58d

 

AVI on laatinut suunnitelmapohjan hyödynnettäväksi määräyksen toteuttamiseen liitttyen

 https://avi.fi/documents/25266232/62590565/58+h+mukainen+suunnitelmapohja_FI+PDF_.pdf

Apukysymyksiä suunnitelman laatimisen tueksi:

 • Mitkä ovat lähikontaktien välttämisen periaatteet erikokoisissa ja -tyyppisissä tiloissa?
 • Miten asiakkaiden kulkua tiloissa ohjataan (esim. etäisyysopasteet, turvavälitarrat)?
 • Miten estetään ruuhkautuminen?
 • Onko mahdollista porrastaa asiakkaiden tai osallistujien sisäänpääsyä?
 • Mikä on turvallinen henkilömäärä ja miten tätä määrää voidaan seurata?
 • Onko tiloihin tehty tilajärjestelyjä tai asennettu suojarakenteita (esim. pleksit) vähentämään viruksen leviämisriskiä?
 • Miten käsien puhdistusmahdollisuus järjestetään siten, ettei ruuhkaa synny?
 • Onko tilan ilmanvaihtoa mahdollista tehostaa?
 • Onko käytössä maskisuositus?
 • Mitä muita tapoja on mahdollista hyödyntää toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen?
 • Miten mahdollinen asiakasmäärien rajoittaminen toteutetaan, jos muut toteutetut toimenpiteet (asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt tai muut keinot) eivät ole riittäviä?

HUOM! Koronapassia voi kuitenkin edelleen käyttää tapahtumissa ja tiloissa, vaikka sillä ei voi vapautua tilarajoituksista tai tartuntatautilain edellyttämistä toimista.

 

Yleisohjeita

Koronapandemian aikana tapahtumissa ja muissa ihmisten kontakteissa suositellaan noudatettavaksi yleisiä terveysturvallisuusohjeita. 

Ns. matalan riskin toiminta Ei suositeltavaa

Yleisötapahtumassa osallistujille osoitettu istuma- tai seisomapaikat riittävin turvavälein.

Katsomossa paikat harvennettu eri suuntiin (esim. ”shakkiruudukko” ja vain ¾ paikoista on käytössä).

Riittävällä väljyydellä tarkoitetaan sitä, ettei osallistujien kesken synny riskiä fyysiseen kontaktiin.
Osallistujien liikkuminen tai kokoontuminen lähikontaktissa. Esim. wc-, naulakko- tai ruokailujonot.

Järjestäjä on ohjeistanut osallistujat ja varmistanut terveysturvallisuustoimet, esim:

 • käsien puhdistamismahdollisuus (saippuapesu tai käsidesi)
 • kasvomaskien käyttö
 • kulun ohjaus (kuulutuksin, opastein tai rajoitusnauhoin tai aidoin)

Jättää hyödyntämättä ihmisten vastuullisuutta.

Etenkin suomalainen toimii ohjeiden mukaan, kunhan ne perustellaan, annetaan ja valvotaan asiallisesti.

Tapahtumissa osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka eivät ole keskenään tekemisissä (ns. ”kuplamalli”).

Etenkin suuremmissa tapahtumissa, kuten koulutuksissa tai juhlissa kuplamalli on vahvasti suositeltavaa.

Osan aikaa noudatetaan kuplamallia, mutta ruokailuissa tai illanvietoissa ryhmät sekoittuvat.

Hyviä varotoimia ei kannata tehdä tyhjäksi huolimattomuudella.
Tilassa on hyvä ilmanvaihto tai tapahtuma on ulkona, eikä kontaktissa muodostu riskiä aerosolitartunnoille.

Voimakas äänentuotto (laulu, huutaminen jne) lisää aerosolin leviämistä hengitysilman mukana.

Esimerkiksi musiikkitapahtumissa, ravintoloissa tai vastaavissa yleisötapahtumissa kova taustamelu saa ihmiset lähekkäin keskustelemaan.
Osallistujat ovat rokotettuja. Mitä matalampi on väestön rokotuskattavuus, sitä hitaammin pandemia tulee päättymään.

Tapahtuman jälkeen noudatettava varovaisuutta, mikäli on epäilys altistumisesta.

Esimerkiksi osallistuttuasi yleisötapahtumiin tai tapaamisiin, jossa terveysturvallisuusohjeita ei ole täysimääräisesti noudatettu, on tiedostettava mahdollinen tartuntariski.
Esim. viikonloppuna käyty useissa tilaisuuksissa ilman maskia ja tavattu useita tuntemattomia ihmisiä lähikontaktissa. Riski tartunnoille kohonnut erityisesti mikäli täyttä rokotesuojaa ei ole -> ei-välttämättömiä kontakteja kannattaa vähentää.

Vastauksia kysymyksiin