Terveysturvallisuusohjeita

Koronapandemian aikana tapahtumissa ja muissa ihmisten kontakteissa suositellaan noudatettavaksi terveysturvallisuusohjeita. Kokoontumisrajoituksia ei tällä hetkellä Kainuussa ole voimassa.  

Turvallinen, ns. matalan riskin toiminta Ei suositeltavaa

Yleisötapahtumassa osallistujille osoitettu istuma- tai seisomapaikat riittävin turvavälein.

Katsomossa paikat harvennettu eri suuntiin (esim. ”shakkiruudukko” ja vain ¾ paikoista on käytössä).

Riittävällä väljyydellä tarkoitetaan sitä, ettei osallistujien kesken synny riskiä fyysiseen kontaktiin.
Osallistujien liikkuminen tai kokoontuminen lähikontaktissa. Esim. wc-, naulakko- tai ruokailujonot.

Järjestäjä on ohjeistanut osallistujat ja varmistanut terveysturvallisuustoimet, esim:

  • käsien puhdistamismahdollisuus (saippuapesu tai käsidesi)
  • kasvomaskien käyttö
  • kulun ohjaus (kuulutuksin, opastein tai rajoitusnauhoin tai aidoin)

Jättää hyödyntämättä ihmisten vastuullisuutta.

Etenkin suomalainen toimii ohjeiden mukaan, kunhan ne perustellaan, annetaan ja valvotaan asiallisesti.

Tapahtumissa osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka eivät ole keskenään tekemisissä (ns. ”kuplamalli”).

Etenkin suuremmissa tapahtumissa, kuten koulutuksissa tai juhlissa kuplamalli on vahvasti suositeltavaa.

Osan aikaa noudatetaan kuplamallia, mutta ruokailuissa tai illanvietoissa ryhmät sekoittuvat.

Hyviä varotoimia ei kannata tehdä tyhjäksi huolimattomuudella.
Tilassa on hyvä ilmanvaihto tai tapahtuma on ulkona, eikä kontaktissa muodostu riskiä aerosolitartunnoille.

Voimakas äänentuotto (laulu, huutaminen jne) lisää aerosolin leviämistä hengitysilman mukana.

Esimerkiksi musiikkitapahtumissa, ravintoloissa tai vastaavissa yleisötapahtumissa kova taustamelu saa ihmiset lähekkäin keskustelemaan.
Osallistujat ovat rokotettuja. Mitä matalampi on väestön rokotuskattavuus, sitä hitaampaa on varotoimien purkaminen.

Tapahtuman jälkeen noudatettava varovaisuutta, mikäli on epäilys altistumisesta.

Esimerkiksi osallistuttuasi yleisötapahtumiin tai tapaamisiin, jossa terveysturvallisuusohjeita ei ole täysimääräisesti noudatettu, on tiedostettava mahdollinen tartuntariski.
Esim. viikonloppuna käyty useissa tilaisuuksissa ilman maskia ja tavattu useita tuntemattomia ihmisiä lähikontaktissa. Riski tartunnoille kohonnut erityisesti mikäli täyttä rokotesuojaa ei ole -> ei-välttämättömiä kontakteja kannattaa vähentää.

Lue lisää myös STM:n ohjauskirjeestä

Vastauksia kysymyksiin

Paljonko on riittävä turvaväli?

Riippuu tilanteesta. Normaalissa lähikontaktitilanteessa kaksi metriä on perussääntö. Esimerkiksi ravintolassa tai konsertissa, jossa joutuu ääntä korottamaan, kolmekaan metriä ei riitä.

Voiko työpaikalla järjestää lähikokouksia?

Kyllä voi, mikäli turvavälit, kasvomaskit ja käsidesit ovat käytössä. Jos kaikki ovat kahteen kertaan rokotettuja, tilanne on hyvä.

Miten rokotukset vaikuttavat ohjeiden noudattamiseen?

Kaksi rokoteannosta antaa erityisen hyvän suojan viruksen leviämistä ja vakavaa sairastumista vastaan. Niin kauan kun täyden sarjan rokotekattavuus ei ole noin 90 %, tulee jatkaa varotoimia.

Voiko kotiin kutsua kavereita, jos kaikki ovat kahteen kertaan rokotettuja?

Kyllä voi. Rokote varmistaa tällöin riittävän suojan, vaikka ei täysin poistakaan tartuntoja.

Onko järkevää järjestää juhlia, johon tulee väkeä kauempaakin eikä ole tietoa osallistujien rokotesuojasta?

Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin julkisia tai kaupallisia toimijoita, vaikkakaan niiden noudattamiseen ei ole keinoja velvoittaa. Järkevää on toimia vastuullisesti ja pienentää tartuntariskiä kaikin tavoin. Jos osallistujissa on rokottamattomia tai yhteen kertaan rokotettuja, heidän sairastumisriskinsä ja viruksen levittämisen mahdollisuus on suurempi.

Kannattaa harkita ovat kaikki tapahtumat välttämättömiä tai voiko ne toteuttaa vaihtoehtoisilla järjestelyillä.

Mitä väliä sillä on tapaako kavereita ulkona vai sisätiloissa?

Koronavirus leviää hengitysteiden kautta, joka ilmasta tai esimerkiksi käsistä suun ja nenän kautta siirtymällä. Mitä enemmän ja pidempään on altistustilanteessa, sitä suurempi riski on tartunnalle.

Silläkin on merkitystä millainen tilanne on; jos kailottaa kaverin kanssa niin, että sylki lentää, riski myös koronatartunnalle kasvaa. Toisaalta tapaaminen, jossa voi olla väljemmässä esim. ulkotiloissa, pienentää riskiä.

Minulla on käsky kertausharjoitukseen. Voinko jäädä pois, jos tartunta huolettaa tai voiko työnantajani estää minua osallistumasta tartuntojen pelossa?

Puolustusvoimat noudattavat tarkkoja ohjeita pandemian torjuntaan liittyen. Kertausharjoituksia ovat voimassa asevelvollisuuslain määräykset, niin reserviläistä kuin työnantajaakin koskien. Huoli ei kuitenkaan ole peruste käskyn noudattamatta jättämiselle. Sairaana ei nykyohjeiden mukaan voi osallistua, mutta harjoituksia koskevat päätökset käsitellään aina Puolustusvoimien aluetoimistoissa, johon tulee ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Voinko käydä turvallisin mielin liikuntaharrastuksessa?

Liikunta on ihmiselle hyväksi monin tavoin. Etenkin lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulee tukea ja edistää, myös pandemian aikana. Ryhmätoiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisia toimintatapoja, joilla harrastuksia voidaan jatkaa. Yli 12-vuotiaiden rokotuksilla pienennetään tartunta- ja sairastumisriskiä aivan olennaisesti.

Pitääkö olla huolissaan rokotteiden turvallisuudesta?

Koronarokotteet kuten muutkin lääkeaineet ovat käyneet läpi tarkat tieteelliset tutkimukset ja niiden ottaminen on turvallista. Rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia myös seurataan tarkasti, sillä koskaan ei ole mahdollista ennakoida täydellisesti eri tilanteita tai yksilöiden reaktioita lääkeaineisiin.

Asiaa voi ajatella myös riskin ja hyödyn näkökulmasta, jossa rokotteiden edut ovat huomattavasti niiden riskejä suuremmat. Vakavalta koronataudilta suojautuminen on sekä yksilön itsensä että muiden ihmisten kannalta tärkeää.

Erilaiset uskomukset, huhut tai tahallisen valheelliset tiedot hankaloittavat koronapandemian torjuntaa. Epätosien tietojen levittäminen on haitallista. Esimerkiksi ihmisen perimään vaikuttaminen tai vierasesineiden sijoittaminen ihmiseen rokottamalla on täysin mielikuvituksen tuotetta.