Suomussalmen mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päihteiden käytöstä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Koksarinkuja 9
89600 Suo­mus­sal­mi

Suomussalmen mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sairaanhoitaja Tuovi Kemppainen, 044 777 3037
Sairaanhoitaja Pasi Heikkinen 044 797 0282
Sairaanhoitaja Piia Heikkinen  044 710 4485
Sairaanhoitaja Minna Seppänen 044 797 4880

Riippuvuuksien hoito
Suomussalmi/Hyrynsalmi                
Sairaanhoitaja Esko Holappa 044 7974489
Päihdetyöntekijä Olli-Pekka Vilenius 044 710 4466

Hyrynsalmi
Sairaanhoitaja Tiina Brotkin 044 7974990