Sotkamon vastaanotto

Yksikön sijainti

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Ilmoittaudu ensimmäisenä harjoitteluaamuna pääoven jälkeisessä neuvontapisteessä.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Terveysaseman vastaanotolla hoidetaan eri-ikäisiä asiakkaita sairaanhoitajan, kansanterveyshoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Hoidon tarpeen arviointi (hoitajan tekemä) on työskentelyn lähtökohta. Vastaanottotoimintaan kuuluvat sekä kiireetön että päivystystoiminta. Yhteistyötä tehdään  varsinkin terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, fysioterapian, mielenterveys- ja riippuvuuksien sekä suun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

Henkilökunta

Vastaanoton tulosyksikön päällikkönä toimii Jaana Sievänen ja lääkäreiden esimiehenä apulaisylilääkäri Tuula Sassi. Kansanterveyshoitajia on neljä, sairaanhoitajia on kahdeksan ja terveyskeskusavustajia on viisi henkilöä. Lääkäreiden määrä vaihtelee

Opiskelijat

ensihoitaja,  sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Harjoittelun luokittelu

Perustason ensihoitotyö
Sisätautien hoitotyö
Pitkäaikaishoito
Perioperatiivinen hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Akuutti hoitotyö
Perusterveyden hoito

Harjoittelujakson perehdytyksestä vastuun kantavat vastaanoton jokainen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Toivomme opiskelijalta aktiivista otetta harjoitteluun: kysy ja ihmettele. Anna meille uutta näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön  maailmasta.

Meillä voit oppia itsenäistä päätöksen tekoa, kädentaitoja, moniammatillista yhteistyötä.

Hoitajien vastaanotoilla opit päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotyötä eli triagea, kiireetöntä vastaanottotyötä toimenpidesairaanhoitajan tekemänä sekä puhelintyötä että ensiavussa työskentelyä. Kansanterveyshoitajien vastaanotot ovat keskittyneet pitkäaikassairaiden hoitoon, kuten diabeetikkojen, sydän-ja verisuonisairaiden, reumaatikkojen hoitoon. Lisäksi toteutetaan työttömien ja omaishoitajien terveystarkastuksia.

Terveysasema on avoinna ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 –  15.
 

Tervetuloa oppimaan!

Yhteystiedot

Sotkamon terveysasema, Vastaanotto
Keskuskatu 9
88600 SOTKAMO

p. 08 615 65000 (Neuvonta)

Sotkamon vastaanotto

Yksikön esimies 

Jaana Sievänen
puh. 044 775 0287
jaana.sievanen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Kaisu Rimpiläinen, kaisu.rimpilainen@kainuu.fi, p. 08 61565000 (vaihde)
päivystykseen, ensiapuun ja sairaanhoitajan  vastaanottotoimintaan  tulevat opiskelijat

Päivi Ahtonen, paivi.i.ahtonen@kainuu.fi, p. 044 797 0578
kansanterveyshoitajan vastaanottotoimintaan tulevat opiskelijat