Sotkamon työkeskus

Yksikön kuvaus:

Sotkamon työkeskus sijaitsee Hirvenniemellä, noin 3 km päässä Sotkamon keskustasta. Alle kilometrin säteellä työkeskuksesta sijaitsee yksi asumispalveluyksikkö ja päivätoiminnan yksikkö.
Sotkamon työkeskus on yksi-kerroksinen yksikkö, joka on rakennettu vuonna 1983. Työkeskuksella on kolme osastoa; tekstiilipuoli, puupuoli ja keittiö ruokasaleineen. Lisäksi yksikössä on pyykkitupa, puoti ja asiakkaille pukuhuonetilat. Henkilökunnalle on myös omat pukuhuonetilat, taukotila ja toimistoja 4 kpl.
Sotkamon työkeskuksella järjestetään kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa sekä avotyötoimintaa kehitysvammahuollon asiakkaille. Asiakkaita työkeskuksella käy päivittäin 15-20 henkilöä. Osa avotyöntekijöistä käy töissä eri yrityksissä ympäri Sotkamoa. Asiakkaat käyvät toiminnoissa omista kodeistaan tai ryhmäkodeistaan. Työkeskuksen henkilökunta osallistuu myös erityishuoltona järjestettävän koululaisten loma-ajanhoidon ja kehitysvammaisten lasten viikonloppuhoidon järjestämiseen. Lisäksi työkeskukselta käydään suunnitellusti aamuapuna Leivolan asunnot yksikön aamutoimissa. 


Henkilökunta:
Sotkamon työkeskuksella työskentelee 4,5 ohjaajaa ja yksi avustava ohjaaja. Tekstiilipuolella on 2,5 työntekijää. Heidän koulutuksensa ovat vajaamielishoitaja, lastenhoitaja ja kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Puupuolella on kaksi ohjaajaa. Heistä toisella on puutyöalan ammattitutkinto ja toisella artenomin ja kehitysvammahuollon ohjaajan ammattitutkinto. Keittiö- ja siivouspuolella on yksi avustava ohjaaja. Hänellä on suoritettuna kotityöpalveluiden ammattitutkinto.


Opiskelijat:
Yksikkömme sopii harjoittelujaksoksi lähihoitaja- ja sosionomi-opiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden perusjaksoksi.

Meillä voit oppia:
 
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan.
• Ohjaamaan Kehitysvammaista asiakasta huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa sekä yksin että ryhmässä.
• Kehitysvammalain mukaisista palveluista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa
• Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä
• Asiakaskirjaamista
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja ylläpitämistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
• Työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita
• Omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä


Tervetuloa oppimaan meille!
Sotkamon Työkeskus
Ratatie 9, 88600 Sotkamo
p. 044-7974821, 044-7970022

 
Yksikön esimies
Saija Kokko
044-7502796
saija.kokko@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat:
esa.f.rautiainen@kainuu.fi
aila.k.harkonen@kainuu.fi