Sotiemme veteraanien palvelusetelin hakeminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myöntää vuosittain veteraaneille ja heidän leskilleen palveluseteleitä kotona selviytymisen tukemiseen tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Palvelusetelillä voidaan järjestää kotona asumista tukevia palveluja, muun muassa siivousta, vaatehuoltoa, asiointipalveluja, piha-alueen välttämättömiä töitä (nurmikon leikkaus, lumityöt), halontekoa tai kantamispalveluja. 

Palveluseteleitä myönnetään hakemuksesta veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille sekä tunnuksen omanneen veteraanin leskille, jotka asuvat vakinaisesti Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen kunnassa tai Kajaanin tai Kuhmon kaupungissa. Palveluseteliä ei voida myöntää, mikäli veteraani/leski saa vastaavan palvelun muun tahon kustantamana tai järjestämänä.  

Myönnettävän palvelusetelin arvo 45 euroa. Myönnettävien palveluseteleiden lukumäärä määräytyy vuosittaisen määrärahan suuruudesta. 

Palvelusetelihakemuksia saa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilta,  lisätietoja-kohdassa mainituilta henkilöiltä tai terveysasemilta niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät rintamaveteraanien kuntoutukseen liittyviä tehtäviä. 

Lomake:

 

Täytetyt hakemukset palautetaan osoitteella: 
Pirjo Hurskainen, Kuhmon terveysasema, Kirkkotie 16–20, 88900 KUHMO 

Lisätietoja: 

maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget, puh. 044 797 0310 
Pirjo Hurskainen, puh. 044 797 5357