Sotiemme veteraanien ja leskien etuudet

Valtiokonttorin myöntämä määräraha jaetaan vuosittain veteraaneille käytettäväksi kotona asumista tukeviin palveluihin. Määräraha myönnetään veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille. Määrärahoja voi käyttää mm. siivoukseen, ateriaan, vaatehuoltoon tai asiointiapuun. Ostettavat palvelut voivat kohdistua vain vakinaisessa asunnossa asumisen avustamiseen.

Veteraaniasiamies lähettää vuosittain veteraaneille tai heidän omaisilleen ilmoituslomakkeen, joka palautetaan veteraaniasiamiehelle. Haetut palvelut perustuvat arvioihin palvelutarpeesta. Palvelut myönnetään maksuttomana määrärahojen riittävyyden mukaan.

1.11.2019 on tulossa lakimuutos, jonka myötä kotona asumista tukevat palvelut tulevat veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille lakisääteisiksi. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Asiasta tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.

Veteraanien lesket
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myöntää vuosittain veteraanitunnuksen omanneiden veteraanien leskille palveluseteleitä määrärahojen puitteissa. Setelit on tarkoitettu kotona selviytymisen tukemiseen. Palvelusetelillä voidaan järjestää kotona asumista tukevia palveluja, muun muassa siivousta, vaatehuoltoa, asiointipalveluja, piha-alueen välttämättömiä töitä (nurmikon leikkaus, lumityöt), halontekoa tai kantamispalveluja. 

Palveluseteleitä myönnetään hakemuksesta veteraanitunnuksen omanneen veteraanin leskille, jotka asuvat vakinaisesti Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen kunnassa tai Kajaanin tai Kuhmon kaupungissa. Palveluseteliä ei voida myöntää, mikäli leski saa vastaavan palvelun muun tahon kustantamana tai järjestämänä.  

Leskille myönnettävien palveluseteleiden lukumäärä määräytyy vuosittain määrärahojen suuruudesta riippuen. Leskille myönnettävän palvelusetelin arvo on 45 euroa.

Palvelusetelihakemuksia saa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilta, veteraaniasiamieheltä tai terveysasemilta niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät rintamaveteraanien kuntoutukseen liittyviä tehtäviä. 

Hakemuslomake:

Täytetyt hakemukset palautetaan osoitteella: 

Veteraaniasiamies
Mari Kela
Suomussalmen terveysasema
Välskärinkuja 2
89600 Suomussalmi

Lisätietoja: 

veteraaniasiamies Mari Kela, puh. 044 797 0310